Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  Mladen Šarčević kaže da se validnost fakultetskih diploma stečenih u Srbiji ne dovodi u pitanje i da to ne zavisi od članstva Srbije u Evropskoj asocijaciji za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). On navodi da je bivšu Komisiju za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK), ENQA stavila iz punopravnog članstva u članstvo pod „nadgledanjem“, jer to telo nije bilo nezavisno.

Ranije smo imali Nacionalini savet za visoko i Komisiju za akreditaciju i proveru kvaliteta, koja nije bila nezavisno telo. Sistem je promenjen donošenjem Zakona o visokom obrazovanju 2017.godine“, pojašnjava ministar Šarčević za Tanjug. On naglašava da je osnivanjem Nacionalnog tela za akreditaciju (NAT) stvoreno potpuno nezavisno telo, da prijave za akreditaciju visokoškolskih ustanova ne idu više Ministarstvu prosvete već NAT-u, uplate za akreditaciju takođe direktno tom telu. NAT ima svoj Upravni odbor  Etički odbor, a u okviru tog tela formirana je nova Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK).

Ministarstvo je samo na početku dalo logistiku podršku NAT-u i ima pravo da posmatra šta se dešava u tom sektoru. Nemamo pravo da se mešamo direktno i to javnost mora da zna“, naveo je ministar. Ističe da je nedavno NAT imao proveru četvoročlane komisije recenzenata ENQA, da su održani sastanci sa direktorom NAT-a, članovima KAPK, članovima UO, sa rektorima, dekanima fakulteta, predstavnicima Ministarstva prosvete.

Stekli su utisak da je NAT napravljen po evropskim standardima, da su nezavisni i da njihov razvoj ide u dobrom pravcu“, istakao je on. NAT je, navodi ministar, filter za kvalitet, ali i za broj visokoškolskih ustanova i državnih i privatnih. Urađeno je, kako kaže, mnogo dobrih stvari što se tiče akreditacije. Senku na dobar rad NAT-a nedavno su bacili napisi u pojedinim medijima da prof. Neda Bokan, bivša predsednica KAPK, i članica te Komisije prof. Verka Jovanović prekršile etički kodeks i omogućile da Jovanovićeva, iako zaposlena na jednom privatnom univerzitetu, bude izvestilac u procesu akreditacije jednog fakulteta tog univerziteta. Ministar Šarčević kaže da je od predsednika UO NAT prof. Sime Avramovića i direktora NAT prof. Jelene Kočović tražio izveštaj o tome. Podseća da Ministarstvo ima svoje predstavnike u UO NAT i da imaju pravio da zatraže izveštaj.

To je loša situacija u radu novog tela. Insistirao sam da se prvo istraži, da se proveri da li je sve urađeno u zakonskim okvirima, pa da se sazove Etička komisija i da se taj član osudi i izrekne mu određena mera“, naveo je ministar. Ponavlja da Ministarstvo ne može da se meša u rad nezavisnog tela, ali da može preko svojih članova u UO da insistira na preispitivanju “nekih stvari“.

Znam da su desetine i desetine dobro urađenih stvari, ovo je prva mala sumnjiva stvar, koja može i treba da se ispita, ali ne može da se podigne na nivo uzbune da su mladi ljudi u Srbiji u problemu, naveo je on.

Naglašava da je Srbija postala juče punopravni član Evropskog okvira kvalifikacija (EOK), čime su stvoreni uslovo da se diplome iz Srbije automatski priznaju po evropskom modelu.

Sa Kinom sada radimo direktno priznavanje diploma za srednje škole i fakultete i to će u aprilu biti potpisano. To govori da su diplome iz Srbije stabilne i validne, zaključio je ministar.