Da bi neke stvari razjasnili građanima, moram da kažem, da Vojvodina ima apsolutna prava kada je reč o obrazovanju i da je odobravanje udžbenika za pripadnike nacionalnih manjina u nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine i nadležnog pokrajinskog Zavoda. Uloga ministra se ovde do skoro nije ni videla. Izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima inicirao sam da ministar može da reaguje u ovakvim situacijama. I kada promakne greška nadležnim telima u odobravanju udžbenika ministar može da reaguje i povuče udžbenik sa Kataloga odobrenih udžbenika, što će biti i urađeno. Ovaj udžbenik hrvatskog jezika za 8. razred će biti povučen i od sledeće godine neće biti u školama – rekao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.

On kaže da je i ranije bilo sličnih situacija, kada je reč o udžbenicima koji su odobreni pre reforme obrazovanja.

Odobravani su udžbenici sa neadekvatnim formulacijama pojedinih tema i ličnosti – poput janjičara, Nedića, NATO pakta. U Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, inicirao sam i formiran je sektor koji se bavi predmetima od nacionalnog značaja. I upravo, taj sektor se bavi temama od nacionalnog značaja, kako ne bismo imali ovakve situacije  – naveo je ministar, dodajući da su do sada reformisani planovi i programi za prvi i peti, drugi i šesti razred, a od nove školske godine za treći i sedmi razred.

Direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Zlatko Grušanović izjavio da u arhivi Zavoda nije našao odobrenje ovog udžbenika za hrvatski jezik iz 2012. godine.

Sada imamo novi Zakon o udžbenicima i pravilnike koji jasno definišu proceduru odobravanja udžbenika. Bez obzira ko je tada udžbenik odobrio, procedure su sada jasne i na inicijativu ministra Šarčevića udžbenik će biti povučen. To će biti urađeno i sa svakim drugim udžbenikom, ukoliko se pojavi greška i ne odgovara standardima kvaliteta udžbenika, zaključio je direktor Zavoda.

Ministar Šarčević naglašava da ni na koji način ne želi da naruši dobre međunacionalne odnose unutar zajednice, ali ističe, da ovakvi propusti ne mogu da prođu.