Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja po dobijanju dopisa iz Gradske uprave Šabac  a u vezi sa pravnim statusom v. d. direktorke Osnovne škole „Jevrem Obrenović“, Svetlane Stanković će preduzeti mere iz svoje nadležnosti i u skladu sa zakonom postupiti u najkraćem roku.