Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je odluku da formira Radnu grupu za prikupljanje naučnih informacija koje se odnose na KOVID-19.

  Zadatak Radne grupe je da analizira najrelevantnije naučne radove, kao i najnovije pouzdane podatke iz kredibilnih naučnih izvora koji se odnose na tok i∕ili rezultate istraživanja u vezi sa KOVID −19, i da na osnovu te analize svakodnevno pripremi kratku pisanu informaciju o aktuelnim ključnim saznanjima.

Rad u ovoj Radnoj grupi je na dobrovoljnoj bazi, a odvijaće se putem elektronske pošte i drugih savremenih sredstava komunikacije.

Osnovna ideja je da se pomogne, koliko ko može, iz ugla posla kojim se bavi, da se što pre prevaziđe problem pred kojim se nalazi cela naša država, ali i čovečanstvo.

Koordinatori Radne grupe su, naučni savetnik dr Marina Soković pomoćnik ministra za nauku  i prof. dr Tatjana Pekmezović, prodekan za nauku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.