U susret narednoj školskoj godini i primeni  Stručnog uputstva za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja,  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovalo je danas u Beogradu sastanak sa rukovodiocima školskih uprava, prosvetnim savetnicima iz školskih uprava od kojih se očekuje da podrže decu iz prihvatnih centara ( Beograd, Niš, Kraljevo, Novi Sad, Leskovac, Sombor, Valjevo, Zrenjanin i Grupa Novi Pazar), kao i sa članovima Radne grupe koju je imenovao ministar za sistemska pitanja uključivanja izbeglica/tražilaca azila u ustanove obrazovanja. 

Na sastanku su učestvovali i predstavnici Komesarijata za izbeglice, a sve je organizovano uz podršku UNICEF-a i Centra za obrazovne politike. Na sastanku će učestvovati 10 mentora za škole kako bi se  obezbedila eksterna stručna podrška koja će sa savetnicima iz školskih uprava MPNTR osigurati kvalitet i doslednost poštovanja procedura, kao i kvalitet podrške obrazovanju dece tražilaca azila i izbeglica.

Anamarija Viček, državna sekretarka je istakla da to ne bi bio veliki izazov  kada bi deca poznavala srpski  jezik, imala dokumentaciju o pohađanju škole u zemljama iz kojih dolaze (Avganistan, Sirija, Irak, Iran, Pakistan, Somalija i dr.), ali Stručno uputstvo koje je ministar doneo u maju mesecu predstavlja snažnu podršku tome, novoformirana Radna grupa takođe, a najveća podrška  jeste  saradnja  sa Unicef i COP kao partnerima i entuzijazamu radu  koji nam je  svima svojstven.

Osim državne sekretarke govorile su u uvodnom delu i Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra, kao i Svetlana Velimirović, zamenica komesara Komesarijata za izbeglice.