Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je odobrilo raspored i isplatu dodatnih sredstava za direktne materijalne troškove istraživanja DMT II, za projektno finansiranje po Programima OI/TR/III u 2018. godini, uukupnom iznosu od 235.620.000 dinara, što predstavlja povećanje veće od 30% na godišnjem nivou (u odnosu na 2018. godinu).

 Isplata sredstva iz tačke 1. ove odluke će se izvršiti na način i po dinamici kako se utvrdi aneksima osnovnih ugovora u 2018. godine koje Ministarstvo zaključi sa realizatorima istraživanja iz člana 104. stav 1, na osnovu čl. 10, 30, 97. stav 1.Zakona, u skladu sa raspoloživim sredstvima budžeta – razdeo Ministarstva,pojedinačnim rešenjima sa naznakom: „dodatna sredstva DMT II u 2018. godini, u jednokratnim iznosima odobrenim za isplatu odnosnom realizatoru istraživanja, kako je sadržano u Tabeli koja je sastavni deo same odluke.

 Akreditovane naučnoistraživačke organizacije mogu očekivati uplatu predmetnih sredstava 18. decembra.