Posebni kolektivni ugovor za više i visoko obrazovanje je u izradi i biće uskoro potpisan u dogovoru sindikata obrazovanja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali tek kada se dobije mišljenje Ministarstva finansija.

Međutim, veoma je neumesno da neko traži pare za jubilarne nagrade, uprkos činjenici da je država visokoškolskim ustanovama omogućila da imaju sopstvene prihode.

Takođe nije ni solidarno da sindikati u visokom obrazovanju traže isto što je omogućeno zaposlenima u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama, jer je činjenica da zaposleni u douniverzitetskom obrazovanju imaju mnogo manje plate i mogućnosti, s jedne strane, a s druge da je DRI ustanovila da mnogi fakulteti i pojedini zaposleni na njima sebi daju plate od više stotina hiljada dinara.

Ministarstvo prosvete se zalaže i insistira da uskoro bude potpisan PKU, ali mora da bude precizirano ko šta finansira. To su takođe i neki od razloga zašto je u toku izrada i Zakona o finansiranju visokog obrazovanja.