Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja više od šest meseci radi na pripremi nove Strategije razvoja obrazovanja, vaspitanja i nauke do  2030 godine.

Tokom 2019. održani su brojni sastanci i radionice sa radnim grupama u čijem sastavu su bili predstavnici raznih obrazovnih institucija, međunarodnih organizacija i partnera, navladinih organizacija koje se bave obrazovanjem…Kako je reč o velikom i odgovornom poslu, zahvaljujući podršci Evropske komisije i projektu „Jačanje kapaciteta relevantnih institucija u okviru Ugovora o reformi sektora obrazovanja u Srbiji – osnaživanje veze između zapošljavanja i socijalne inkluzije“, angažovani su i eksperti koji pružaju podršku timovima koji izrađuju strategiju.

Postignut je konsenzus da u narednom periodu akcenat obrazovnih politika mora biti stavljen na unapređivanje kvaliteta obrazovnog procesa u celini, povećanje obuhvata na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja i dalji razvoj kulture celoživotnog učenja, ali i na vrlo važan element društvenog prosperiteta koji je u poslednjim decenijama bio zanemaren – značaj obrazovanja, te nova strategija predviđa reafirmaciju uloge obrazovanja u društvu.

Nove obrazovne politike će biti zasnovane na dokazima, pa se i sama strategija oslanja na evaluacione izveštaje raznih nivoa i oblasti obrazovanja koji su produkovani u prethodnom periodu, ali i na rezultate međunarodnih istraživanja i nacionalnih ispitivanja.

Od februara 2020. godine započinje nov krug stručnih konsultacija, okruglih stolova i konferencija koje će se baviti unapređivanjem strateškog okvira, kako bi se obezbedili uslovi da se nova strategija usvoji do kraja 2020. godine. Postojeća strategija odnosi se na period  od 2012-2020 godine.