Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, od početka ovog mandata, radi unapređenja sistema obrazovanja i vaspitanja, razgovara sa svim akterima, saradnicima o svakom segmentu obrazovno-vaspitnog sistema. Teme koje se na tim sastancima pokreću su različite i vrlo često se među njima iskaže i potreba za izmenama određenih zakona.

Na redovnom sastanku sa izdavačima, u okviru tačke Razno, pojedini izdavači su pokrenuli pitanje izmene Zakona, budući da je važeći Zakon o udžbenicima usvojen 2018. godine. Predstavnici Ministarstva, s obzirom na izneto na tom sastanku, zamolili su učesnike sastanka da se pisanim putem obrate Ministarstvu i dostave svoje predloge koje članove Zakona, po njihovom mišljenju, je potrebno menjati.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nije iniciralo izmene Zakona o udžbenicima, već kako i stoji u dopisu, generalno sagledava zakonsku regulativu u cilju njenog unapređivanja. Iskazivanje interesovanja aktera van Ministarstva, pisanim putem ne znači nužno ni da će se odluka o izmeni Zakona doneti, već da smo zainteresovani da sagledamo sve probleme koji se iznesu pred nas i da nastojimo da iste rešimo.

Ukoliko Ministarstvo i počne da razmišlja o izmeni Zakona o udžbenicima, javnost, kako interna, tako i eksterna, biće blagovremeno obaveštena i neće se raditi ništa brzopleto.