Savet koji je preuzeo privremeno upravljanje Akademijom poslovnih strukovni studija Beograd koja je nastala spajanjem Beogradske poslovne škole i Visoke škole strukovnih studija iz Blaca održao je danas u Beogradu sastanak na kome je predstavljen zapisnik o zatečenom stanju u tim ustanovama.

Vršilac dužnosti direktora Akademije Saša Bovan informisao je Savet, kao i ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića, državnog sekretara Viktora Nedovića i pomoćnika ministra prosvete za visoko obrazovanje Bojana Tubića o finansijskom stanju u tim ustanovama.

Urađen je presek stanja i u Blacu i u Beogradu. Postoji zapisnik o zatečenom stanju. Postoji nekoliko problema koje treba brzo rešavati, rekao je on i dodao da je v.d direktora sada preuzeo poslovanje.

 On je dodao i da su preduzete mere da se izvrši upis Akademije u registar.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević posetio je prethodnih dana Beogradsku poslovnu školu i Visoku školu strukovnih studija u Blacu i ocenio da je stvaranje Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd najbolje rešenje i za profesore i za studente.

Na današnjem sastanku ministar je izrazio zadovoljstvo brzinom rada formiranog Saveta i v.d direktora Akademije. On je dodao da će kapacitet ovog Saveta biti povećan formiranjem proširenog Saveta u kome će biti i predstavnici KASSS i drugih institucija.