Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević sastao se danas sa članovima delegacije Svetske banke, sa timom koji radi na Projektu podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji (SRITTP – Serbia Research, Innovation and Technology Transfer Project).

Razgovor je bio posvećen analizi dosadašnje saradnje Ministarstva prosvete sa tom međunarodnom finansijskom institucijom, o reformama u sektoru nauke, dualnom obrazovanju i većoj uključenosti privrede u nauku.

Ministar Šarčević i članovi delegacije Svetske banke istakli su da, za unapređenje naučne i poslovne klime u Srbiji, veliki značaj ima modernizacija naučnih instituta u Srbiji, formiranje Fonda za nauku, pomoć preduzećima kojima je fokus na inovacijama, kao i aktivna uloga dijaspore.

Sagovornici su se saglasili da je poslednjih godina vidljiv napredak u tim oblastima i d je potrebno nastaviti dobru saradnju i koordinaciju svih aktera na postojećim i planiranim projektima.