Kao deo redovnih aktivnosti u okviru projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja su započeli sastanke sa predstavnicima lokalnih samouprava u cilju identifikacije mogućnosti za unapređivanje kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja i povećanja obuhvata dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Na razgovore su pozvani predstavnici lokalnih samouprava koje se nalaze među prvih 35 na rang listi gradova i opština, koja je pripremljena za potrebe projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“.

U periodu od 24. do 26. septembra su održani sastanci sa predstavnicima gradskih i opštinskih uprava Novog Pazara, Tutina, Loznice, Leskovca, Novog Sada, Kragujevca, Kraljeva, Aleksinca, Smedereva i beogradskih opština Palilula, Zvezdara, Voždovac i Zemun.

Predstavnicima lokalnih samouprava je predstavljen projekat, detaljno po svakoj od projektom predviđenih komponenti. Najviše pažnje je posvećeno mogućnostima adaptacije postojećih objekata dostupnih u jedinicama lokalne samouprave koji bi mogli biti prenamenjeni za potrebe realizacije programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, s ciljem povećanja obuhvata dece i unapređivanja kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja. U narednim nedeljama predstavnici jedinica lokalne samouprave će Ministarstvu dostaviti podatke neophodne za nastavak realizacije projekta.

Inicijalni sastanci sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava će se nastaviti i u narednim danima, a pored gradonačelnika ili zamenika gradonačelnika, odnosno predsednika ili zamenika predsednika opština na sastanke se pozivaju i direktori predškolskih ustanova, načelnici odeljenja društvenih delatnosti i drugih službi lokalne samouprave u čijoj nadležnosti su lokalne politike brige o deci i porodici.