U sklopu projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, 15. juna 2018. godine u Novom Sadu predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održali su prvi pripremni sastanak sa predstavnicima Gradske uprave Novog Sada.

Ispred gradske uprave sastanku su prisustvovali članovi Gradskog veća, uprava za obrazovanje, socijalnu i dečiju zaštitu, za građevinsko zemljište i investicije, imovinu i imovinsko-pravne poslove, odseka za urbanizam i planiranje, kao i direktor predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“, Novi Sad.

U prvom delu sastanka Anamarija Viček, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predstavila je projekat, njegove komponente i ciljeve. Kako su u fokusu ove posete bile mogućnosti za realizaciju komponente 1 (građevinske komponente) posebna pažnja je posvećena diskusiji sa predstavnicima Gradske uprave Novog Sada u vezi sa objektima i građevinskim parcelama na kojima bi se potencijalno realizovali građevinski radovi za potrebe projekta.

U početnoj fazi, građevinska komponenta projekta realizovaće se najvećim delom kroz rekonstrukcije, adaptacije i eventualno nadogradnje postojećih objekata bilo da su namenjeni predškolskom vaspitanju i obrazovanju ili su u pitanju objekti druge namene, a pogodni su za promenu namene. Shodno tome prioritet u ovom trenutku je indentifikacija ovakvih objekata, što je tokom sastanka predočeno predstavnicima lokalne samouprave. Cilj ovih građevinskih radova je povećanje broja dece koja upisuju i pohađaju programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja.