Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije Viktor Nedović učestvovao je 8. i 9. maja na ekspertskom skupu „Naučna, tehnološka i inovaciona mapa puta za realizaciju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija“ u Tokiju.

Skup je organizovao interagencijski tim Ujedinjenih nacija za nauku, tehnologiju i inovacije (UN Inter-Agency Task Team on Science, Technology and Innovation – IATT-STI), Svetska banka i Vlada Japana. Nedović  je bio jedan od panelista  u okviru okruglog stola pod nazivom „Collective action – multilateral and international support to STI policy capacity, addressing countries’ needs and gaps and maximizing complementarities“.

Pomoćnik ministra prosvete imao je na marginama skupa i više bilateralnih sastanaka sa predstavnicima različitih međunarodnih organizacija, agencija i ministarstava nadležnih za nauku, tehnologiju i inovacije više različitih država.

U Ministarstvu obrazovanja, kulture, sporta, nauke i tehnologije Japana (MEXT) 10. maja, Nedović se sastao sa zamenikom generalnog direktora Biroa za nauku i tehnologiju, Hiroki Macuom, i direktorkom za međunarodnu saradnju Mucuko Jasuda. Tokom razgovora bilo je reči o uspostavljanju intenzivnije saradnje naučnih zajednica Srbije i Japana, organizaciji radionica u oblastima od zajedničkog interesa, održavanju sastanaka mešovitog komiteta i pokretanju projektne saradnje. Dogovoreni su predstojeći koraci  koji bi vodili tom cilju.