Nacionalni model studentske prakse, koji će biti u formi preporuke, trebalo bi da bude gotov do kraja godine, izjavila je pomoćnica ministra prosvete za dualno i preduzetničko obrazovanje Gabrijela Grujić, na skupu „Mladi u privredi kroz praksu do uspešne karijere”, koji je organizovao Ekonomski fakultet u Beogradu.

Ona je navela da je važno naglasiti da u kreiranju ovog modela učestvuju mladi ljudi, studenti, asistenti, doktorandi, jer kako je precizirala „obrazovanje nije samo sticanje znanja, nego i način na koji koristimo svoj razum” a mladi najbolje znaju šta je njima potrebno u cilju što lakše tranzicije ka svetu rada.

Model bi trebalo da ponudi rešenja za pitanja poput toga kako se studenti opredeljuju za praksu u kompanijama, kako im se određuju mentori, kako povezati mentore i profesore na fakultetima, kada će se praksa odvijati, na koji način će biti vrednovana u dodatku diplome… „Kada se mladi ljudi prvi put susretnu sa konkursom za posao važno je da poslodavac prepoznaje praksu kao njihovo prvo radno, dragoceno iskustvo“, navela je pomoćnica ministra.

Direktorka Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu Dejana Lazić rekla je da se na prakse uglavnom javljaju studenti završnih godina i dodala da studenti danas više biraju kuda će na praksu, odnosno da tačno znaju šta hoće.

Prodekan Ekonomskog fakulteta i predsednik Stručnog tima Ministarstva prosvete za reformu visokog obrazovanja Dragan Lončar kazao je da „Ekonomski fakultet nastoji da uvede obavljanje stručne prakse kao alternativu seminarskom i diplomskom radu koja bi se vrednovala sa dva ili četiri ESPB boda.

Kako je navedeno, ovaj fakultet sarađuje s više od 330 kompanija koje studentima nude mogućnost obavljanja stručne prakse i zaposlenje.

Bivša studentkinja Ekonomskog fakulteta Višnja Cvetić, koja se nakon prakse u Narodnoj banci Srbije tamo i zaposlila istakla je da je veoma važno da praksa bude kvalitetna, da studenti ne obavljaju poslove koje niko u kompaniji ne želi da radi, kao i da je od presudnog značaja da uz sebe imaju iskusnog mentora koji će pratiti i podržavati njihov rad.