Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je 30. septembra 2019. godine uputilo preporuku visokoškolskim ustanovama da omoguće da studenti kojima je istekao rok za završetak studija u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, na lični zahtev produže studiranje po započetom studijskom programu, uslovima i pravilima studija za još jednu godinu bez reupisa i bez naplate dodatnih troškova za zadržavanje statusa studenta. 

Na visokoškolskim ustanovama je odgovornost za dalje postupanje na osnovu preporuke. Potrebno je da se obratite prorektorima i prodekanima za nastavu, službi za nastavu i studentu prodekanu kako biste rešeli određene nejasnoće u vezi sa preporukom koju smo uputili.

S obzirom na navedeno,  utvrđivanje aktuelnog statusa statusa studenta na upisanom studijskom programu od značaja za upis u školsku 2019/2020. godinu u nadležnosti je visokoškolske ustanove, kao i odlučivanje o tome da li će visokoškolska ustanova primeniti preporuku ovog ministarstva.