Nacionalna i međunarodna legislativa

 

 

Zakoni i pravilnici u oblasti inkluzivnog obrazovanja i podrške deci i učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Zakoni i pravilnici u oblasti zaštite od nasilja i diskriminacije


  • PRAVILNIK o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje 

*Tekst pravilnika

Zakoni i pravilnici u oblasti obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina

Međunarodne konvencije, deklaracije i drugi dokumenti

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.