Национална и међународна легислатива

 

 

Закони и правилници у области инклузивног образовања и подршке деци и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом

Закони и правилници у области заштите од насиља и дискриминације


  • ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

*Текст правилника

Закони и правилници у области образовања на језицима националних мањина

Међународне конвенције, декларације и други документи

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.