Nacionalni savet za visoko obrazovanje usvojio je danas jednoglasno nacrt odluke ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića o promociji Akademije strukovnih studija Beograd ujedinjavanjem Beogradske poslovne škole i Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu.

Obrazlažući nacrt odluke pred članovima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Šarčević je rekao da je predlog urađen na osnovu analiza.

Tražeći neko racionalno rešenje, a da očuvamo kapacitet profesorski, kao i studentski došli smo do jedne ideje koja je legitimna i pozitivna o formiranju jedinstvene Akademije koja bi obuhvatila škole u Beogradu i Blacu i sva njihova isturena odeljenja, rekao je on.

Ministar je naveo i da bi se na taj način, između ostalog, izbegli i dupli studijski programi.

Mislim da je ovo legitimno pravo osnivača da predloži nešto što je bolje sa više aspekata, naveo je Šarčević i dodao da je rukovodstvo škole iz Blaca podržalo ovaj predlog.

Nacionalni savet za visoko obrazovanje razmatrao je danas i predlog kandidata za članove Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) po konkursu 21. juna 2018. godine.