Info dan posvećen otvorenim pozivima u oblasti “Hrana, poljoprivreda i biotehnologija“ biće održan 04. jula 2019, u Briselu. Više informacija možete naći na ovom linku: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-proposals-2020

Brokerage događaj posvećen formiranju konzorcijuma za predlaganje projekta u istoj oblasti biće održan 03. jula 2019, takođe u Briselu, u organizaciji BioHorizon projekta. Registracija za učešće je otvorena na linku: https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242

Info dan posvećeni otvorenim pozivima u oblasti “Zdravlje, demografske promene i kvalitet života“ biće održan 3. jula 2019, u Briselu. Više informacija možete naći na ovom linkuhttps://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B-9033FB7A262D7EF5

Partnering događaj posvećen formiranju konzorcijuma za predlaganje projekta u oblasti “Zdravlje, demografske promene i kvalitet života“ biće održan 04. jula 2019, takođe u Briselu, u organizaciji Health NCP Net 2.0, projekta. Registracija za učešće je otvorena na linku: https://healthbe2019.b2match.io/