Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević razgovarao je u petak, 29. maja 2020. godine sa direktorom Britanskog saveta u Beogradu Piterom Braunom (Peter Brown).

Ministar Šarčević je upoznao sagovornika sa aktivnostima, projektima i ulaganjima koje resorno ministarstvo sprovodi na svim nivoima obrazovanja, kao i sa načinom na koji realizuje reforme, prateći svetsku i evropsku praksu uz prilagođavanje lokalnom kontekstu i potrebama.

Direktor Britanskog saveta posebno je pohvalno dugoročno planiranje resornog ministarstva koje se ogleda i u izradi buduće Strategije obrazovanja za period do 2030. godine, kao i pažnju koja se posvećuje digitalizaciji u obrazovanju.

Sagovornici su se saglasili da je saradnja Britanskog saveta i Ministarstva od izuzetnog značaja, pre svega kada je reč o zajedničkom radu na projektu „Škole 21. veka“ koji se i dalje nastavlja.

Zahvaljujući programu „Škole za 21. vek“ i donaciji Ujedinjenog Kraljevstva, 28. januara 2020. godine mikrobit računari dodeljeni su svim osnovnim školama.