Kampanja Na putu za bezbednost dece u saobraćaju“ biće nastavljena u 54 škole i obuhvatiti oko 5.500 učenika prvog i drugog razreda osnovne škole.

Deca u tom programu uče o sopstvenoj bezbednosti u saobraćaju tokom jednog školskog časa, kroz vizuelne demonstracije, kartice sa pitanjima, uz robote maskote i nteraktivne igre na tabletu, istaknuto je danas prilikom predstavljanja nastavka kampanje koju sprovodi francuska kompanija „Total Srbija“,

Na promociji  u Ambasadi Francuske u Beogradu pomoćnica ministra prosvete nauke i tehnološkog razvoja za predškolsko i osnovno obrazovanje Vesna Nedeljković rekla je da je poseban kvalitet ovog projekta upotreba različitih nastavnih sredstava prilagođenih uzrastu učenika, naročito savremene obrazovne tehnologije, što dodatno doprinosi trajnosti, funkcionalnosti i primenljivosti usvojenih znanja.

Stvaranje uslova za bezbedno odrastanje jedan je od prioriteta obrazovnih ustanova i Ministarstva prosvete, kazala je ona.

 Nedeljković je  rekla i da se škole u kojima se projekat sprovodi nalaze u najugroženijim opštinama i opštinama visokog rizika prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja i da se nada da će projekat doprineti razvoju svesti učenika o sopstvenoj bezbednosti.

Ambasador Francuske u Srbiji Frederik Mondoloni rekao je da je se Total grupa založila za obrazovanje najmlađih u saobraćaju i to preko savremenih sredstava koja su deci zabavna, kako bi ih naučila da se ponašaju u saobraćaju.

Za nas je važno da motivišemo velike kompanije na društvenu odgovornost, rekao je Mondoloni.

Generalna direktorka kompanije „Total Srbija“ Amila Aćan Kahvečioglu rekla je da je kampanja usmerena na decu ne samo zato što su najugroženiji učesnici u saobraćaju, već i zato što veruju da će kroz edukaciju izrasti u savesne učesnike u saobraćaju.