Na osnovu Sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji između Republike Srbije i Republike Belorusije, u Minsku je u periodu od 19.-20. decembra 2017. godine održano Osmo zasedanje Mešovite srpsko-beloruske komisije za naučno-tehničku saradnju.

Delegaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije predvodio  je V.D. pomoćnik ministra dr Saša Stojanović, a belorusku delegaciju, Sergreu Šćerbakov, prvi zamenik predsednika Državnog komiteta  za nauku i tehnologiju Republike Belorusije.

Polazeći od potrebe da se podrži naučna i tehnološka saradnja na bazi pariteta i recipročnog interesa, uz poštovanje nacionalnih prioriteta, u oblasti razvoja nauke i tehnologije u obe zemlje usaglašen je i potpisan Protokol sa Osmog zasedanja Mešovite srpsko-beloruske komisije.

Mešovita komisija je konstatovala da je na Javni poziv za sufinansiranje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata između Republike Srbije i Republike Belorusije za 2018/2019. godinu prijaviljeno 18 projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Javnog poziva, ukupno je za realizaciju izabrano 10 projekata u trajanju od dve godine, počev od 1. januara 2018. Obe strane će finansirati projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti,  neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Rukovodioci usvojenih projekata biće obavešteni pismenim putem o dinamici i načinu finansiranja.