Интегрална и интердисциплинарна истраживања

Биомедицина

Аналитичари за биомедицину

Славица Распоповић

              тел: (+381 11) 36-40-230 или 36-40-232 лок. 126
или

               др Јасмина Грубин

тел.: (+381 11) 36-40-230 или 36-40-232 лок. 103

Приоритетне теме
Целуларне и молекулске основе физиолошких процеса и патогенетских механизама покренутих деловањем ендогених и егзогених етиолошких фактора;

Преклиничка и клиничка истраживања која оригинално и иновативно доприносе предикционим, превентивним, дијагностичким и терапијским приступима;

Фармакогеномика, регулаторни механизми и фармаколошке модулације.

Енергетика и енергетска ефикасност

Аналитичар за енергетику и енергетску ефикасност

Драган Сатарић

тел.: (+381 11) 36-40-230 лок 115 или (+381 11) 36-40-232 лок 115

Приоритетне теме

Енергетска ефикасност производње, дистрибуције и коришћења енергије, са посебном пажњом на повећање и одрживост енергетске ефикасности грађевинских објеката;

Нове технологије коришћења обновљивих извора енергије и чистих технологија са нултом емисијом, првенствено у домену мини хидроелектрана, когенерације, биомасе;

Паметне електроенергетске мреже;

Термоелектране и енергане без аерозагађења.

Заштита животне средине и климатске промене

Аналитичар за заштиту животне средине и климатске промене

Војислав Стефановић

тел.: (+381 11) 36-40-230 лок 130 или (+381 11) 36-40-232 лок 130

Приоритетне теме

  • Утицај климатских промена на природне ресурсе и заштиту животне средине – праћење утицаја, адаптација и ублажавање;
  • Интегрисано управљање у области заштите животне средине (квалитет воде, ваздуха и земљишта), заштита биодиверзитета и научни мониторинг екосистема;
  • Нове технологије заштите животне средине.
Информационе и комуникационе технологије

Аналитичар за информационе и комуникационе технологије

Драган Сатарић

тел.: (+381 11) 36-40-230 лок 115 или (+381 11) 36-40-232 лок 115

Приоритетне теме

Електронске комуникационе мреже и сервиси;

Уграђени електронски системи;

Управљање и контрола комплексних дистрибуираних система;

Интелигентни системи;

Безбедност и поузданост мрежа, система и података.

Нови материјали и нано науке

Аналитичар за нове материјале и нанонауке

            Софија Мишков

тел: (+381 11) 36-40-230 или 36-40-232 лок 119

Приоритетне теме

Синтеза и испитивање својстава наноструктурних функционалних материјала и њихова примена;

Технологије засноване на наноструктурним материјалима и технологије за производњу и контролу наноструктура;

Нове технологије за одрживу и ефикасну производњу материјала са додатном функцијом на бази сировина и домаћих индустријских капацитета;

 Дизајнирање и моделовање својстава наноматеријала и нанотехнологија;

Токсичност и ризик у примени наноматеријала и нанотехнологија;

Савремени интеркалатни материјали за литијумске батерије.

Пољопривреда и храна

Аналитичар за пољопривреду и храну

Ивана Рајчић

тел.: (+381 11) 36-40-230 лок 120 или 36-40-232 лок 120

Приоритетне теме

Савремене биотехнологије у оплемењивању;

Нови биотехнолошки поступци и алтернативне мере са циљем повећања конкурентности, квалитета и безбедности хране;

Савремене технологије производње нових и традиционалних производа.

Унапређење доношења државних одлука и афирмација националног идентитета

Аналитичар за унапређење доношења државних одлука и афирмација националног идентитета

Марија Величковић

тел.: (+381 11) 36-40-230 или 36-40-232

Приоритетне теме:

Европске интеграције и друштвено-економске промене;

Нове технологије и друштвене промене;

Глобализација и међународни односи;

Друштвене и политичке трансформације у Србији и региону Западног Балкана;

Квалитет и доступност образовања;

Ефекти демографске структуре на јавне политике;

Културни и национални идентитет: материјално и духовно наслеђе, израда капиталних дела.

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.