i

Документа

 1. Опште упутство за пријаву пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за циклус истраживања 2016-2020, и програма истраживања у области технолошког развоја за циклус истраживања 2016-2019.
 2. Посебна упутства за пријаву пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за циклус истраживања 2016-2020, и Програма истраживања у области технолошког развоја за циклус истраживања 2016-2019.
 3. КОНКУРС
 4. Преглед техничких решења и патената реализованих у периоду од 2011. до 2015. године.
 5. Монографије и поглавља у монографијама и тематским зборницима 2011-2015. године:
  1. Природно математичке и медицинске науке монографије М10,
  2. Техничкотехнолошке и Биотехничке науке монографије М10,
  3. Друштвене и хуманистичке науке Монографије М10 и М40 2011-2015.
 6. Категоризација часописа чији издавачи су из Републике Србије у периоду од 2010. до 2014 године, који  нису реферисани у web of science и у journal citation report-у