i

Документа

  1. Опште упутство за пријаву пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за циклус истраживања 2016-2020, и програма истраживања у области технолошког развоја за циклус истраживања 2016-2019.
  2. Посебна упутства за пријаву пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за циклус истраживања 2016-2020, и Програма истраживања у области технолошког развоја за циклус истраживања 2016-2019.
  3. КОНКУРС
  4. Преглед техничких решења и патената реализованих у периоду од 2011. до 2015. године.
  5. Категоризација часописа чији издавачи су из Републике Србије у периоду од 2010. до 2014 године, који  нису реферисани у web of science и у journal citation report-у