i

Dokumenta

  1. Opšte uputstvo za prijavu projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus istraživanja 2016-2020, i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus istraživanja 2016-2019.
  2. Posebna uputstva za prijavu projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus istraživanja 2016-2020, i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus istraživanja 2016-2019.
  3. KONKURS
  4. Pregled tehničkih rešenja i patenata realizovanih u periodu od 2011. do 2015. godine.
  5. Kategorizacija časopisa čiji izdavači su iz Republike Srbije u periodu od 2010. do 2014 godine, koji  nisu referisani u web of science i u journal citation report-u