РЕЗУЛТАТИ ИЗ ПОЗИВА ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА НАУЧНЕ И ТЕХНОЛОШКЕ САРАДЊЕ У ДУНАВСКОМ РЕГИОНУ за 2017-2018.

Изборни састанак са представницима Аустријског савезног министарства за науку, истраживање и економију, Министарства просвете, омладине и спорта Чешке Републике и Министарства просвете, науке, истраживања и спорта Словачке Републикe, из Позива за предлоге пројеката научне и технолошке сарадње у дунавском региону за 2017-2018. годину одржан је 22. децембра 2016. године.

Евидентирано је да се у дунавској мрежи на Позив пријавило 47 административно коректних мултилатералних предлога пројеката, који су у свакој од земаља евалуарани на основу критеријума утврђеним Програмом. Током састанка је усаглашена и закључена листа од укупно 19 пројеката за финансирање, од којих је 11 пројеката са учешћем српских научноистраживачких организација, 14 пројеката са учешћем аустријских научноистраживачких организација, 17 пројеката са учешћем словачких научноистраживачких организација и 18 пројеката са учешћем чешких научноистраживачких организација. Договорено је да наредни Позив за предлоге пројекта мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону за 2019-2020, буде објављен у пролеће 2018. године. Очекује се да се број земаља дунавског региона учесница у позиву, као и других заинтересованих земаља повећа..

Листу одобрених пројеката за финансирање у пројектном циклусу за 2017-2018. годину можете преузети овде.

 

 


Позив за предлоге пројекта мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону за 2017 – 2018. годину

На основу закљученог Програма за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону између Србије, Аустрије, Чешке Републике и Словачке Републике, расписан је Позив за предлоге пројекта мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону за 2017-2018. годину.

За подносиоце пројектних предлога из Србије, потребно ја да: поред електронске пријаве предлога пројекта која се попуњава он-лине на сајту Министарства, на српском и енглеском језику са свим  пратећи прилозима у задатим форматима,  доставе исте штампане, потписане и оверене примерке. По једну штампану верзију и на српском и на енглеском језику, које су потписане и оверене,  потребно је доставити до 30. септембра 2016. године на писарницу Министарства или поштом на адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

11 000 Београд

За Позив за мултилатералну научну и технолошку сарадњу у дунавском региону 2017-2018

 

Обрасци за електронску пријаву предлога пројекта:

а) на српском језику: ОВДЕ

б) на енглеском језику:

УПУТСТВО за попуњавање предлога пројекта по Позиву за мултилатералну научну и технолошку сарадњу у Дунавском региону 2017-2018.

ВАЖНО:

Унос података у Образац на српском језику, као и у Образац на енглеском језику омогућен је до 30. септембра 2016. године. Јако је важно да они који попуњавају наведене Обрасце буду упознати са чињеницом да опција штампања Образаца неће бити омогућена пре 26. септембра 2016. године.

Будући да се опцијом закључавање , онемогућава даљи унос података и омогућава штампање попуњених Образаца, у периоду од 26. до 30. септембра, молимо да пре него што штампате Обрасце будете сигурни да је унос података тачан.