BMBF – Multilateralna saradnja u Dunavskom regionu

Savezno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje Savezne Republike Nemačke (BMBF) objavilo je 24. juna do 18. septembra 2015.  drugi javni poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Strategije Savezne vlade za internacionalizaciju nauke i istraživanja. Ovaj poziv ima za cilj da podrži nemačke univerzitete, istraživačke institucije i kompanije u uspostavljanju mreža sa istraživačima u podunavskim zemljama u cilju razvoja zajedničkih projekata i strategija za saradnju kao i da favorizuje jačanje veza između vodećih inovativnih regiona gornjeg toka i regiona u razvoju donjeg toka, doprinoseći time uspešnom sprovođenju strategije Dunavskog regiona (EUSDR), odnosno da stvori bolje veze između nacionalnih i regionalnih mogućnosti za finansiranje i iskoristi potencijal Evropske istraživačke oblasti kroz podršku infrastrukturi u domenu istraživanja, unapređivanje stručnosti i intenziviranje umrežavanja onih koji stvaraju znanje, zatim kompanija i donosilaca odluka.

Od projekata se prvenstveno očekuje da se bave najvažnijim delovima Strategije EUSDR (uključujući i glavne projekte i / ili Neksus pristupe Objedinjenog  istraživačkog centra) ili posebnim izazovima Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije Horizont 2020. Posebno je značajan razvoj mreža u sledećim tematskim oblastima:  klima, energetika, zdravlje, ishrana, sigurnost i bezbednost, mobilnost, komunikacije i ključne tehnologije koje odgovaraju ovim temama.

Tekst javnog poziva je bio je objavljen je na sajtu: http://www.bmbf.de/foerderungen/28840.php  Na konkursu su učestvovali istraživači iz 14 zemalja. Nemačko savezno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje odobrilo je za finansiranje 18 projekata. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će sufinansirati 6 projekata sa učešćem institucija iz Republike Srbije, čija je realizacija započela u 2017. godini: ( Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Šumarski fakultet, Beograd, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad (tri projekta).

Nacionalni koordinator ovog poziva u Srbiji je:
Milica Golubović Tasevska
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
telefon: 011 36 16 589
elektronska adresa: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs


REZULTATI IZ POZIVA ZA PREDLOGE PROJEKATA NAUČNE I TEHNOLOŠKE SARADNjE U DUNAVSKOM REGIONU za 2017-2018.

Izborni sastanak sa predstavnicima Austrijskog saveznog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju, Ministarstva prosvete, omladine i sporta Češke Republike i Ministarstva prosvete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike, iz Poziva za predloge projekata naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu za 2017-2018. godinu održan je 22. decembra 2016. godine.

Evidentirano je da se u dunavskoj mreži na Poziv prijavilo 47 administrativno korektnih multilateralnih predloga projekata, koji su u svakoj od zemalja evaluarani na osnovu kriterijuma utvrđenim Programom. Tokom sastanka je usaglašena i zaključena lista od ukupno 19 projekata za finansiranje, od kojih je 11 projekata sa učešćem srpskih naučnoistraživačkih organizacija, 14 projekata sa učešćem austrijskih naučnoistraživačkih organizacija, 17 projekata sa učešćem slovačkih naučnoistraživačkih organizacija i 18 projekata sa učešćem čeških naučnoistraživačkih organizacija. Dogovoreno je da naredni Poziv za predloge projekta multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu za 2019-2020, bude objavljen u proleće 2018. godine. Očekuje se da se broj zemalja dunavskog regiona učesnica u pozivu, kao i drugih zainteresovanih zemalja poveća..

Listu odobrenih projekata za finansiranje u projektnom ciklusu za 2017-2018. godinu možete preuzeti ovde.

 

ARHIVA


Poziv za predloge projekta multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu za 2017 – 2018. godinu

Na osnovu zaključenog Programa za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu između Srbije, Austrije, Češke Republike i Slovačke Republike, raspisan je Poziv za predloge projekta multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu za 2017-2018. godinu.

Za podnosioce projektnih predloga iz Srbije, potrebno ja da: pored elektronske prijave predloga projekta koja se popunjava on-line na sajtu Ministarstva, na srpskom i engleskom jeziku sa svim  prateći prilozima u zadatim formatima,  dostave iste štampane, potpisane i overene primerke. Po jednu štampanu verziju i na srpskom i na engleskom jeziku, koje su potpisane i overene,  potrebno je dostaviti do 30. septembra 2016. godine na pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Nemanjina 22-26

11 000 Beograd

Za Poziv za multilateralnu naučnu i tehnološku saradnju u dunavskom regionu 2017-2018

 

Obrasci za elektronsku prijavu predloga projekta:

a) na srpskom jeziku: OVDE

b) na engleskom jeziku:

UPUTSTVO za popunjavanje predloga projekta po Pozivu za multilateralnu naučnu i tehnološku saradnju u Dunavskom regionu 2017-2018.

VAŽNO:

Unos podataka u Obrazac na srpskom jeziku, kao i u Obrazac na engleskom jeziku omogućen je do 30. septembra 2016. godine. Jako je važno da oni koji popunjavaju navedene Obrasce budu upoznati sa činjenicom da opcija štampanja Obrazaca neće biti omogućena pre 26. septembra 2016. godine.

Budući da se opcijom zaključavanje , onemogućava dalji unos podataka i omogućava štampanje popunjenih Obrazaca, u periodu od 26. do 30. septembra, molimo da pre nego što štampate Obrasce budete sigurni da je unos podataka tačan.