BMBF – Mултилатерална сарадња у Дунавском региону

Савезно министарство за образовање и истраживање Савезне Републике Немачке (BMBF) објавило је 24. јуна до 18. септембра 2015.  други јавни позив за достављање предлога пројеката у оквиру Стратегије Савезне владе за интернационализацију науке и истраживања. Овај позив има за циљ да подржи немачке универзитете, истраживачке институције и компаније у успостављању мрежа са истраживачима у подунавским земљама у циљу развоја заједничких пројеката и стратегија за сарадњу као и да фаворизује јачање веза између водећих иновативних региона горњег тока и региона у развоју доњег тока, доприносећи тиме успешном спровођењу стратегије Дунавског региона (ЕУСДР), односно да створи боље везе између националних и регионалних могућности за финансирање и искористи потенцијал Европске истраживачке области кроз подршку инфраструктури у домену истраживања, унапређивање стручности и интензивирање умрежавања оних који стварају знање, затим компанија и доносилаца одлука.

Од пројеката се првенствено очекује да се баве најважнијим деловима Стратегије ЕУСДР (укључујући и главне пројекте и / или Нексус приступе Обједињеног  истраживачког центра) или посебним изазовима Оквирног програма ЕУ за истраживање и иновације Хоризонт 2020. Посебно је значајан развој мрежа у следећим тематским областима:  клима, енергетика, здравље, исхрана, сигурност и безбедност, мобилност, комуникације и кључне технологије које одговарају овим темама.

Текст јавног позива је био је објављен је на сајту: http://www.bmbf.de/foerderungen/28840.php  На конкурсу су учествовали истраживачи из 14 земаља. Немачко савезно министарство за образовање и истраживање одобрило је за финансирање 18 пројеката. Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће суфинансирати 6 пројеката са учешћем институција из Републике Србије, чија је реализација започела у 2017. години: ( Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд, Шумарски факултет, Београд, Рударско-геолошки факултет, Београд, Факултет техничких наука, Нови Сад (три пројекта).

Национални координатор овог позива у Србији је:
Милица Голубовић Тасевска
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
телефон: 011 36 16 589
електронска адреса: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs


РЕЗУЛТАТИ ИЗ ПОЗИВА ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА НАУЧНЕ И ТЕХНОЛОШКЕ САРАДЊЕ У ДУНАВСКОМ РЕГИОНУ за 2017-2018.

Изборни састанак са представницима Аустријског савезног министарства за науку, истраживање и економију, Министарства просвете, омладине и спорта Чешке Републике и Министарства просвете, науке, истраживања и спорта Словачке Републикe, из Позива за предлоге пројеката научне и технолошке сарадње у дунавском региону за 2017-2018. годину одржан је 22. децембра 2016. године.

Евидентирано је да се у дунавској мрежи на Позив пријавило 47 административно коректних мултилатералних предлога пројеката, који су у свакој од земаља евалуарани на основу критеријума утврђеним Програмом. Током састанка је усаглашена и закључена листа од укупно 19 пројеката за финансирање, од којих је 11 пројеката са учешћем српских научноистраживачких организација, 14 пројеката са учешћем аустријских научноистраживачких организација, 17 пројеката са учешћем словачких научноистраживачких организација и 18 пројеката са учешћем чешких научноистраживачких организација. Договорено је да наредни Позив за предлоге пројекта мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону за 2019-2020, буде објављен у пролеће 2018. године. Очекује се да се број земаља дунавског региона учесница у позиву, као и других заинтересованих земаља повећа..

Листу одобрених пројеката за финансирање у пројектном циклусу за 2017-2018. годину можете преузети овде.

 

АРХИВА


Позив за предлоге пројекта мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону за 2017 – 2018. годину

На основу закљученог Програма за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону између Србије, Аустрије, Чешке Републике и Словачке Републике, расписан је Позив за предлоге пројекта мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону за 2017-2018. годину.

За подносиоце пројектних предлога из Србије, потребно ја да: поред електронске пријаве предлога пројекта која се попуњава он-лине на сајту Министарства, на српском и енглеском језику са свим  пратећи прилозима у задатим форматима,  доставе исте штампане, потписане и оверене примерке. По једну штампану верзију и на српском и на енглеском језику, које су потписане и оверене,  потребно је доставити до 30. септембра 2016. године на писарницу Министарства или поштом на адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

11 000 Београд

За Позив за мултилатералну научну и технолошку сарадњу у дунавском региону 2017-2018

 

Обрасци за електронску пријаву предлога пројекта:

а) на српском језику: ОВДЕ

б) на енглеском језику:

УПУТСТВО за попуњавање предлога пројекта по Позиву за мултилатералну научну и технолошку сарадњу у Дунавском региону 2017-2018.

ВАЖНО:

Унос података у Образац на српском језику, као и у Образац на енглеском језику омогућен је до 30. септембра 2016. године. Јако је важно да они који попуњавају наведене Обрасце буду упознати са чињеницом да опција штампања Образаца неће бити омогућена пре 26. септембра 2016. године.

Будући да се опцијом закључавање , онемогућава даљи унос података и омогућава штампање попуњених Образаца, у периоду од 26. до 30. септембра, молимо да пре него што штампате Обрасце будете сигурни да је унос података тачан.