Državni sekretar i koordinator aktivnosti vezanih za izradu Strategije pametne specijalizacije u Srbiji, prof. dr Viktor Nedović, je u svojstvu govornika po pozivu učestvovao na prvoj globalnoj konferenciji „Pametna specijalizacija od EU ka Svetu“, kao i na drugoj po redu Smarter konferenciji, događajima koji su u organizaciji Objedinjenog istraživačkog centra Evropske Komisije održani u Sevilji, Španija, u periodu od 25. do 28. septembra.

Globalna konferencija je tretirala teme kao što su razlozi da koncept koji nosi predznak „made in Europe“ izaziva globalni interes i sve šire se primenjuje u manjim ili većim regionima van Evrope koji ovaj pristup vide kao mogućnost za unapređujenje konkurentnosti na širem planu, zatim razvoj koncepta pametne specijalizacije u Severnoj i Južnoj Americi, u Africi, u Aziji, kao i u Australiji i Okeaniji. Tema izlaganja državnog sekretara Nedovića je bila „Pemetna specijalizacja kao način za postizanje ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija“.

Pored ovog učešća, Nedović je imao više bilateralnih sastanaka. Na sastanku sa zamenicom generalnog direktora Objedinjenog istraživačkog centra EK Čarlinom Vitčevom tema je bila izrada Strategije pametne specijalizacije u Srbiji, kao i organizacija regionalne konferencije na ovu temu u Beogradu u martu naredne godine. Vitčeva se jako pohvalno izrazila o dosadašnjim naporima koje Srbija ulaže na ovom putu. Nedović se zahvalio na dosadašnjoj podršci, ali je takođe istakao da Srbija očekuje da pored nacionalnih resursa koje će opredeliti za implementaciju strategije, EK opredeli dodatne fondove za ovu namenu, slične fondovima koji stoje na raspolaganju zemljama članicama EU. Pored toga Nedović je imao više odvojenih sastanaka sa timom Objedinjenog istraživačkog centra EK koji pruža podršku Srbiji u ekspertskom i metodološkom smislu, gde su do detalja sagledani koraci koji su dosada urađeni, kao i oni koji treba da uslede.

Nedović je uspostavio dijalog sa predstavnicima meksičke savezne države Kolima, guvernerom države Hoze Ignacio Peralta Sančezom i generalnom direktorkom državnog saveta za nauku i tehnologiju države Kolima, Glorijom Marmolejo Jaramilo. Na sastanku sa direktorkom su razmenjena iskustva vezana za izradu i imlementaciju strategije pametne specijalizacije, ali i mogućnosti šire saradnje u oblasti nauke, tehnologije i inovacija dve prijateljske države.