Državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Viktor Nedović prisustvovao je trećem po redu Nacionalnom slušanju Dunavske strategije u petak 12. oktobra, u Domu Narodne Skupštine u Beogradu.

Reč je o godišnjem sastanku svih zainteresovanih strana i učesnika u procesu sprovođenja Dunavske strategije, poput parlamentaraca, predstavnika nadležnih državnih institucija i EU, lokalnih uprava i civilnog sektora..Ovogodišnjem Slušanju, održanom u Domu Narodne Skupštine  prisustvovali su i predstavnici ambasada Hrvatske, Rumunije, Mađarske i Bugarske.

Dunavski region je veliki međunarodni hidrološki basen i ekološki koridor. Država Srbija iako još uvek u statusu zemlje kandidata za priključivanje Evropskoj uniji zauzima značajno mesto u implementaciji Dunavske strategije.

Viktor Nedović, koji je i koordinator prioritetne oblasti 7 Dunavske strategije (Razvoj društva kroz istraživanje, visoko obrazovanje i informacione tehnologije) informisao je učesnike o značajnom napretku u toj oblasti i ostvarenim rezultatima.

On je ukazao na značaj saradnje sa Objedinjenim istraživačkim centrom (OIC) Evropske Komisije sa aspekta razvoja strategije pametne specijalizacije unutar regiona, ali i otvaranja savremenih istraživačkih infrastruktura OIC-a, kao i seta mera koji će ovaj pristup da olakša istraživačima iz zemalja kandidata.

Nedović je istakao i značajne rezultate multilateralnih programa koji su razvijeni sa partnerskim državama kao što su Austrija, Nemačka, Slovačka, Češka, Mađarska i Moldavija, Eureka programa za dunavski region., kao i značaj saradnje sa COST asocijaciojom. On je dodao i da je u tom kontekstu nedavno održana COST Connect konferencija u obasti energetike i saradnje sa Transnacionalnim programom za podunavske zemlje

.Učesnicima su se obratile i koordinatorka prioritetne oblasti 10 Dunavske strategije (Unapređivanje institucionalnih kapaciteta i saradnje)  Klaudija Singer i potpredsednica Dunavskog građanskog foruma Daniela Stojković Jovanović.