Javna rasprava o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju završena je danas tribinom u Rektoratu Univerziteta u Nišu. Raspravi su prisustvovali brojni dekani, prodekani, profesori i studenti. Otvarajući javnu raspravu ministar prosvete, nauke i tehnolškog razvoja Mladen Šarčević je rekao da je Minstarstvo u pripremu nacrta , kroz radnu grupu uključi sve relevantne činioce, i naglasio da će svi pristigli predlozi biti razmotreni, a neki od njih i ugrađeni u novi zakonski predlog.

Nacrt zakona predstavila je Prof. dr Vesna Mandić, pomoćnik ministra za razvoj i obrazovanje. Ona je rekala da zakon koji je trenutno na snazi ima dosta dobrih rešenja, ali da su se neka od njih u praksi pokazala kao neprimennjiva. Rešavanje problema koji su se javili u praksi  bilo je u fokusu rada na zakonu. Namera novog zakona je da stvorimo mogućnosti za obrazovanje kreativne mlade generacije koja će znanja usvajati tokom celog života, kao i da omogućimo bolju međunarodnu otvorenost sistema obrazovanja.

Nakon prezentacije Nacrta zakona učenici tribine izneli su svoja viđenje predloga Minsitarstva, pohvale i primedbe.  Svi predlozi dostavljeni su Ministarstvu u pisanoj formi.

Inače, nacrt je pripremila petnaestočlana radna grupa koji su činili predstavnici Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Konferencije univerziteta, Konferencije akademija strukovnih studija, Univerziteta u Beogradu, Unicerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Kragujevcu, Državnog univerziteta u Novm Pazaru, Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Univerziteta Singidunum i Ministarstva posvete, nauke i tehnološkog razvoja.