Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Kancelarija UNICEF-a za Srbiju u sklopu projekta „Info-linija za roditelje – podrška inkluzivnom obrazovanju“ organizacije Inicijativa za inkluziju VelikiMali učestvovalo je u odabiru literature za zaposlene u obrazovanju.

Odabrane su dve publikacije koje će omogućiti samostalno učenje uz pomoć objašnjenja, ilustracija i uputstava. Publikacije pružaju važne i korisne informacije o načinu na koji deca/učenici sa i bez razvojnih teškoćama i invaliditetom razumeju, uče i napreduju.

Stručni priručnik Pozitivna disciplina u podsticajnom inkluzivnom okruženju kreiran je sa idejom da pomogne zaposlenima u obrazovanju kako da efektivno vaspitaju učenike. Predstavljene su nenasilne metode za korigovanje neprikladnog ponašanja i konkretne pozitivne disciplinske mere edukatora širom sveta.

Priručnik Pravim putem – okvir za program rada sa decom ranog uzrasta predstavlja okvir za pripremu programa rada sa decom od rođenja do uzrasta od šest godina. Kroz ovaj priručnik opisano je kako odrasli mogu da podstaknu razvoj i učenje dece. Obuhvaćene su i ilustrovane važne teme kao što su razvijanje partnerskog odnosa između vaspitača i roditelja, podsticanje učenja i razvoja kroz interakciju, ocenjivanje i igru.

Tokom ovog projekta, planirano da se prevede tri do četiri priručnika za roditelje i zaposlene u obrazovanju. Publikacije će biti izabrane u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-om.