Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i srednjim stručnim školama, radi na snimanju video časova za ključne stručne predmete u svim područjima rada.

Časove pripremaju i realizuju nastavnici zaposleni u stručnim školama na teritoriji čitave Republike Srbije. Do ovog trenutka u bazi se nalazi preko 750 snimljenih časova. Časovi se u saradnji sa RTS sukcesivno postavljaju na RTS Planeti.

U cilju da se snimljeni sadržaji učine još dostupnijm zainteresovanim učenicima Ministarstvo je na platformi za upravljanje elektronskim učenjem na adresi https://www.mojaskola.gov.rs, postavilo sve do sada snimljene časove i nastaviće sa redovnim postavljanjem snimljenih časova, u skladu sa planom snimanja i planom i programom nastave i učenja.

Časovi su razvrstani po područjima rada i godinama učenja a učenici ih mogu pogledati jednostavnim otvaranjem naloga na pomenutoj adresi. Snimljene časove škole mogu koristiti i u budućnosti u slučaju sličnih vanrednih situacija, kao i u redovnim okolnostima, prema proceni nastavnika i škole.

Osiguranje kvaliteta časova obezbeđeno je u vidu supervizije snimka časa koju obezbeđuju članovi odgovarajućeg stručnog veća u školi u kojoj je snimanje obavljeno. Analiza do sada snimljenih časova ukazuje na visok nivo stručnosti i odgovornosti nastavnika prilikom snimanja i visok kvalitet snimljenih video časova. Zbog svega navedenog Ministarstvo odaje priznanje svima koji učestvuju u ovom važnom procesu.