Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije

  • Inkluzivno obrazovanje – put razvoja obrazovanja Srbije

  • Održana treća radionica u okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“

  • Dogovoreni su koraci za povećanje uključenosti dece sa smetnjama u razvoju, koja žive u ustanovama za smeštaj, u obrazovanje

  • Predstavnici MPNTR na sastanku i obukama savetodavne grupe za Zapadni Balkan

  • Završena obuka savetnica koje će na SOS liniji pružati podršku zaštiti dece i učenika od nasilja

  • Održane obuke „Opismenjavanje na Brajevom pismu nastavnika koji obrazuju učenike sa vizuelnim smetnjama“

  • Obrazovanje migranata u Vranju

  • Održan sastanak u okviru Međuministarske grupe za zaštitu dece od nasilja


Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije je organizaciona jedinica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Odeljenju za oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja.


 

Inkluzivno obrazovanje – put razvoja obrazovanja Srbije

U Beogradu je 22-23 novembra 2018 održana konferencija pod nazivom "Inkluzivno obrazovanje – put razvoja obrazovanja Srbije", u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju...

opširnije

Obrazovanje migranata u Vranju

Na poziv Međunarodne organizacije za migracije , Đurđica Ergić iz grupe za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije, posetila je Vranje zajedno sa Nikolom Bizelom, šefom Operacije 1 u Delegaciji Evropske unije u Republici...

opširnije

Konferencija o vršnjačkom nasilju

U Domu omladine održana je druga konferencija o vršnjačkom nasilju u organizaciji Udruženja „Drug nije meta“. Konferenciju je otvorila Biljana Lajović iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koja je istakla značaj multisektorskog pristupa zaštiti...

opširnije