Obrazovanje manjina i ljudska i manjinska prava u obrazovanju

  • Podeljeni školski rančevi i edukativni materijal učenicima „OŠ Branko Pešić“ koju pohađaju i deca migranti

  • Jednaka prava na obrazovanje

  • Rančevi i školski priborom deci migrantima i deci iz socijalno ugroženih porodica

  • Ministarstvo intenzivira rad na podršci uključivanju dece izbeglica u škole

  • Radionica Uključivanje u formalno obrazovanje dece izbeglica/migranata

Jednaka prava na obrazovanje

Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Vesna Nedeljković razgovarala je danas u Šidu sa direktorima osnovnih škola  te opštine o  procesu uključivanja dece migranata u obrazovni sistem. Na sastanku je uspostavljena mreža podrške...

opširnije