Obrazovanje manjina i ljudska i manjinska prava u obrazovanju

  • Srbija potvrdila Deklaraciju partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma

  • Održana treća radionica u okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“

  • Obrazovanje migranata u Vranju

  • Zagreb: obrazovanje manjina na principu reciprociteta

  • Obrazovanje nacionalnih manjina

Obrazovanje nacionalnih manjina

Obrazovanje nacionalnih manjina

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević sastao se danas sa ambasadorom  Republike Hrvatske u Republici Srbiji Gordanom Bakotom. Na sastanku održanom u ministarstvu Šarčević i Bakot su razgovarali o obrazovanju hrvatske nacionalne...

opširnije
Obrazovanje dece izbeglica i tražilaca azila

Obrazovanje dece izbeglica i tražilaca azila

U saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Centra za obrazovne politike, Kultur Kontakt Austrija i UNICEFa u danas je u Beogradu održan međunarodni okrugli sto posvećen obrazovanju dece i mladih izbeglica, migranata i tražioca azila.  ...

opširnije
Jednaka prava na obrazovanje

Jednaka prava na obrazovanje

Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Vesna Nedeljković razgovarala je danas u Šidu sa direktorima osnovnih škola  te opštine o  procesu uključivanja dece migranata u obrazovni sistem. Na sastanku je uspostavljena mreža podrške...

opširnije