Obrazovanje manjina i ljudska i manjinska prava u obrazovanju

  • Srbija potvrdila Deklaraciju partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma

  • Održana treća radionica u okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“

  • Obrazovanje migranata u Vranju

  • Zagreb: obrazovanje manjina na principu reciprociteta

  • Obrazovanje nacionalnih manjina