Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije

  • Srbija posvećena većoj dostupnosti i kvalitetu obrazovnih politika za nacionalne manjine

  • Mijoković: Potrebno je da decu ohrabrujemo da traže pomoć

  • Inkluzivno obrazovanje – put razvoja obrazovanja Srbije

  • Održana treća radionica u okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“

  • Dogovoreni su koraci za povećanje uključenosti dece sa smetnjama u razvoju, koja žive u ustanovama za smeštaj, u obrazovanje

  • Predstavnici MPNTR na sastanku i obukama savetodavne grupe za Zapadni Balkan

  • Završena obuka savetnica koje će na SOS liniji pružati podršku zaštiti dece i učenika od nasilja

  • Održane obuke „Opismenjavanje na Brajevom pismu nastavnika koji obrazuju učenike sa vizuelnim smetnjama“


Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije je organizaciona jedinica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Odeljenju za oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja.


 

Konferencija o vršnjačkom nasilju

U Domu omladine održana je druga konferencija o vršnjačkom nasilju u organizaciji Udruženja „Drug nije meta“. Konferenciju je otvorila Biljana Lajović iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koja je istakla značaj multisektorskog pristupa zaštiti...

opširnije

Međunarodna konferencija u Veneciji

UNESKO je od 2. - 4. maja 2018. u Veneciji organizovao međunarodnu konferenciju „Izgradnja kapaciteta za prevenciju nasilnog ekstremizma u državama jugoistočne Evrope“ na kojoj su kao predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja...

opširnije

Prevencija digitalnog nasilja

 Povodom realizacije  aktivnosti na prevenciji nasilja u okviru  tradicionalne "Nedelja nenasilja"  u OŠ" Milan Rakić" u Beogradu predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji se bave zaštitom od nasilja, učestvovali su u saradnji sa...

opširnije