Група за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације

  • Србија потврдила Декларацију партнера Западног Балкана о интеграцији Рома

  • Србија посвећена већој доступности и квалитету образовних политика за националне мањинe

  • Мијоковић: Потребно је да децу охрабрујемо да траже помоћ

  • Инклузивно образовање – пут развоја образовања Србије

  • Одржана трећа радионица у оквиру пројекта „Подстицање демократске културе у школама“

  • Договорени су кораци за повећање укључености деце са сметњама у развоју, која живе у установама за смештај, у образовање

  • Представници МПНТР на састанку и обукама саветодавне групе за Западни Балкан

  • Завршена обука саветница које ће на СОС линији пружати подршку заштити деце и ученика од насиља


Група за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације је организациона јединица Министарства просвете, науке и технолошког развоја у Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање.

 У складу са областима деловања Групе, грађани и установе се могу обратити званичном поштом или путем електронске поште за питања из области:

 Област: образовање националних мањина и људска права у образовању
Kонтакт: manjineiljudskaprava@mpn.gov.rs; Tел. 381 (0)113619526, +381 (0)11 3631064

Запослени обављају послове који се односе на: координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности које обезбеђују пуну примену закона и политика у области образовања националних мањина, осетљивих друштвених група (Рома, миграната/тражилаца азила, образовно и социјално депривираних ученика) и родне равноправности; израду извештаја о примени међународних и домаћих стратешких докумената; праћење примена мера за заштиту од дискриминације; пружање подршке ученицима, породицама, запосленима у образовно-васпитним установама и локалним самоуправама у имплементацији мера; координација пројеката у овим областима; учешће у информисању јавности/медија и стручњака.

Област: социјална инклузија
Контакт: inkluzija@mpn.gov.rs +381 (0)11 3670-938, 363-1385

Запослени обављају послове који се односе на: саветовање установа за примену процедура за укључивање у инклузивно образовање, обезбеђивање подршке у планирању и примени индивидуалног образовног плана ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању. Специфични циљеви рада: унапређивање прописа у области инклузивног образовања и социјалне инклузије; развијање система подршке деци и младима кроз успостављање ефикасне међуресорне сарадње; унапређивање компетенција запослених у образовно – васпитним установама за квалитетно инклузивно образовање; стварање инклузивног окружења за учење и развој; развијање и примена механизама за праћење и вредновање инклузивног образовања.

Област: заштита од насиља и дискриминације
Контакт: zastitaodnasilja@mpn.gov.rs  +381 (0)11 361-6382

Запослени обављају послове који се односе на: пружање стручне подршке и саветовања образовно – васпитних установа за примену процедура у ситуацијама вршњачког насиља које су се десиле у установама образовања и васпитања или за време активности које установа организује;саветовање и пружање стручне подршке установама у складу са прописаним процедурама заштите ученика од насиља у установама образовања и васпитања; упућивање установа на сарадњу са другим институцијама; сарадња са надлежним школским управама; саветодавно – консултативна помоћ у унапређивању планирања и организације превентивних и интервентиних активности у складу са процедурама заштите ученика ученика од насиља; припрема стандарда и индикатора заштите ученика од насиља за школе; праћење развоја и имплементације закона, правилника и протокола, програма и пројеката у превенцији вршњачког насиља и дискриминације; У надлежности запослених нису питања мобинга, насиља над одраслим особама и друге повреде права детета (изузев заштите од вршњачког насиља), као ни вршење надзора над радом установа.


 

Шарчевић и Ђорђевић потписали Упутство о поступању установа образовања и васпитања и центара за социјални рад у заштити деце од насиља

Шарчевић и Ђорђевић потписали Упутство о поступању установа образовања и васпитања и центара за социјални рад у заштити деце од насиља

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић потписали су данас Упутство о поступању установа образовања и васпитања и центара за социјални рад – органа...

opširnije
Припрема Акционог плана за Националну стратегију за превенцију и заштиту деце од насиља

Припрема Акционог плана за Националну стратегију за превенцију и заштиту деце од насиља

У оквиру рада Радне групе за израду Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља 30. и 31. марта на Врднику је одржана је дводневна радионица. Тема радионице је била припрема Акционог плана за Националну стратегију за превенцију и заштиту...

opširnije
Загреб: образовање мањина на принципу реципроцитета

Загреб: образовање мањина на принципу реципроцитета

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић разговарао  је данас у Загребу са министарком науке и образовања Републике Хрватске Блаженком Дивјак.  Министри су разговарали о статусу ученика српске мањине у Републици Хрватској, статусу...

opširnije
„Буди друг-спречи насиље“

„Буди друг-спречи насиље“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Јавна медијска установа „Радио-телевизија Србија” покрећу медијску кампању „Буди друг –спречи насиље“  чији је циљ заштита деце и младих од насиља и развијање позитивног система вредности. Споразум о...

opširnije
Спроведена обука за телефонске саветнице на СОС линији за пријаву насиља

Спроведена обука за телефонске саветнице на СОС линији за пријаву насиља

Обуке за нове телефонске саветнице које ће волонтерским радом на СОС линији Министарства просвете, науке и технолошког развоја пружати подршку заштити деце и ученика од насиља организована је од 8. до 12. фебруара 2018. године у оквиру активности Групе за...

opširnije
Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја учесници тренинга за вршњачке едукаторе ,,Млади против мржње“

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја учесници тренинга за вршњачке едукаторе ,,Млади против мржње“

У оквиру пројекту Млади против мржње  у понедељак, 12. фебруара у Београду почео је тренинг за вршњачке едукаторе у оквиру којих су организована предавања, радионице, као и дискусије са представницима релевантних институција. Међу гостима биле су и Ирена...

opširnije
Одржан састанак Радне групе за израду Правилника о ближим условима за остваривање индивидуалног образовног плана, његову примену и вредновање

Одржан састанак Радне групе за израду Правилника о ближим условима за остваривање индивидуалног образовног плана, његову примену и вредновање

Инклузивно образовање, као стратешко опредељење образовног система Републике Србије подржано је сетом Законских и подзаконских решења. Један од њих је и Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и...

opširnije
Јавна расправа – стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља

Јавна расправа – стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља

Јавна расправа о Нацрту Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља коју је организовало Министарство за рад, запошљавање социјалну политику и борачка питања која је одржана у Београду једна је од четири јавне расправе које су између осталог одржане...

opširnije
Учешће на Конференцији о безбедности младих у Србији Кровне организације младих у Србији

Учешће на Конференцији о безбедности младих у Србији Кровне организације младих у Србији

Конференцији о безбедности младих која се организовала у оквиру пројекта “Млади у фокусу”, а који спроводи Кровна организација младих Србије уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије одржана је 21.12.2017. године. Имала је за...

opširnije