Одсек за људска и мањинска права

  • Водич за школе: Ка сигурном и подстицајном школском окружењу

  • Ученицима осмог разреда који похађају наставу на језицима мањина биће доступан превод за часове који су емитовани на српском језику

  • Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету

  • Настава на даљину на језицима мањина реализује са на више телевизија

  • Посебан оперативни план Министарства просвете, науке и технолошког развоја за наставу на језицима националних мањина

  • Обележавање међународног дана борбе против вршњачког насиља

  • У Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан радни састанак са представницима националних савета националних мањина

  • Превенција насилног екстремизма и радикализације-оснаживање наставника и ученика


Одсек за људска и мањинска права у образовању је организациона јединица Министарства просвете, науке и технолошког развоја образована Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, на који је Влада  Републике Србије дала сагласност Закључком 05 Број: 110-13022/2019 од 26. децембра 2019. године, као ужа унутрашња јединица изван сектора и Секретаријата. У Одсеку се обављају послови који се односе на координацију, планирање, развој и спровођење  активности у вези са поштовањем људских и мањиснких права у образовању.  У складу са областима деловања Одсека, грађани и установе се могу обратити званичном поштом или путем електронске поште за питања из области:

Област: образовање националних мањина и људска права у образовању
Kонтакт:
manjineiljudskaprava@mpn.gov.rs; Tел. 381 (0)113619526, +381 (0)11 363–1064

Запослени обављају послове који се односе на: координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности које обезбеђују пуну примену закона и политика у области образовања за људска права, образовање националних мањина, осетљивих друштвених група (Рома, миграната/тражилаца азила, образовно и социјално депривираних ученика) и родне равноправности; подршка у изради програма наставе и учења, уџбеника и приручника из делокруга Одсека; израду пројеката, извештаја о примени међународних и домаћих стратешких докумената; праћење примена мера за заштиту од дискриминације; пружање подршке ученицима, породицама, запосленима у образовно-васпитним установама и локалним самоуправама у имплементацији мера; координација пројеката у овим областима; учешће у информисању јавности/медија и стручњака.

 Област: образовна инклузија
Контакт: inkluzija@mpn.gov.rs +381 (0)11 3670-938, 363-1385

Запослени обављају послове који се односе на: планирање, координацију, спровођење политика и праћење примене мера у области раног развоја и инклузивног образовања; унапређивање прописа у области раног развоја и инклузивног образовања; развијање система подршке деци и младима из осетљивих друштвених група кроз успостављање ефикасне међуресорне сарадње; сарадњу са релевантним установама и организацијама на спречавању осипања из образовног система; унапређивање компетенција запослених у образовно – васпитним установама за квалитетно инклузивно образовање; стварање инклузивног окружења за учење и развој и примену асистивне технологије; сарадњу са школским управама приликом саветовања запослених у установама за примену процедура за укључивање у инклузивно образовање, обезбеђивање подршке у планирању и примени мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана и успешну транзицију током образовања; пружање подршке раду интерресорних комисија и развијање и примена механизама за праћење, вредновање и извештавање о инклузивном образовању.

 Област: заштита од насиља и дискриминације
Контакт: zastitaodnasilja@mpn.gov.rs  +381 (0) 011/3615 034

Запослени обављају послове који се односе на: подршка школским управама у процесу поступања и стручне и стручне подршке образовно – васпитних установа за примену процедура у ситуацијама вршњачког насиља које су се десиле у установама образовања и васпитања или за време активности које установа организује;  сарадња са релевантним институцијама социјалне, здравствене заштите и полиције (центри за социјални рад, здравствене установе, полиција и др.); саветодавно – консултативна помоћ у унапређивању планирања и организације превентивних и интервентиних активности у складу са процедурама заштите ученика од насиља; припрема стандарда и индикатора заштите ученика од насиља које се примењују на свим нивоима; праћење развоја и имплементације закона, правилника и протокола, програма и пројеката у превенцији вршњачког насиља и дискриминације; у надлежности запослених нису питања мобинга, насиља над одраслим особама и друге повреде права детета (изузев заштите од вршњачког насиља), као ни вршење надзора над радом установа.


 

Водич за школе: Ка сигурном и подстицајном школском окружењу

Водич за школе: Ка сигурном и подстицајном школском окружењу

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Центром за интерактивну педагогију издало је приручник „Ка сигурном и подстицајном школском окружењу Приручник истиче значај школе као заједнице која учи, у којој се негују вредности на којима...

opširnije
Ученицима осмог разреда који похађају наставу на језицима мањина биће доступан превод за часове који су емитовани на српском језику

Ученицима осмог разреда који похађају наставу на језицима мањина биће доступан превод за часове који су емитовани на српском језику

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља сарадњу са Владом АП Војводине која је издвојила средства за превод и титловање образовних материјала и часова  за ученике осмог разреда за предмете који се полажу на завршном испиту, а који су емитовани на...

opširnije
Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету

Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету

Министарство просвете, науке  и технолошког развоја у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Ужичким центром за права детета припремило је материјале под називом  Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету који се налазе на линку...

opširnije
Настава на даљину на језицима мањина реализује са на више телевизија

Настава на даљину на језицима мањина реализује са на више телевизија

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у условима ванредног стања упоредо са наставом на даљину на српском језику, у школама широм Републике Србије припремило и наставу на даљину за ученике који наставу похађају на матерњем, односно језику националне...

opširnije
Посебан оперативни план Министарства просвете, науке и технолошког развоја за  наставу на језицима националних мањина

Посебан оперативни план Министарства просвете, науке и технолошког развоја за наставу на језицима националних мањина

Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је посебан оперативни план за реализацију наставе на језицима националних мањина како би ученици припадници националних мањина оставрили право на образовање на матерњем језику, у ситуацији када је због...

opširnije
Обележавање међународног дана борбе против вршњачког насиља

Обележавање међународног дана борбе против вршњачког насиља

Међународни дан борбе против вршњачког насиља се обележава сваке године, последње среде у фебруару,  под називом "Дан розих мајица". Обележавање овог дана има за циљ промовисање толеранције, емпатије, поштовања различитости,  развијања сарадње и оснаживање за...

opširnije
У Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан радни састанак са представницима националних савета националних мањина

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан радни састанак са представницима националних савета националних мањина

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја у среду, 4. марта 2020. године одржан је радни састанак са представницима националних савета националних мањина са циљем унапређивања образовања на језику националних мањина. Обраћајући се учесницима састанка,...

opširnije
Превенција насилног екстремизма и радикализације-оснаживање наставника и ученика

Превенција насилног екстремизма и радикализације-оснаживање наставника и ученика

У оквиру пројекта „Развој капацитета за превенцију насилног екстремизма кроз образовање у средњим школама у Републици Србији постављање основа“  од 10. до 13. децембра 2019. одржане  су обуке  за запослене у средњим школама  и ученике-представнике ученичких...

opširnije
Одржана панел дискусија „Како си у школи“

Одржана панел дискусија „Како си у школи“

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја учествовали су на панел дискусији „Како си у школи“ у организацији Центра Е8. Испред Министарства на панел дискусији учествовале су др Снежана Вуковић вд. руководиоца Групе за образовање мањина, социјалну...

opširnije