Одсек за људска и мањинска права

  • „Исказивање интересовања за упис у основну школу“ преко Портала еУправа и на језицима националних мањина

  • Водич за школе: Ка сигурном и подстицајном школском окружењу

  • Ученицима осмог разреда који похађају наставу на језицима мањина биће доступан превод за часове који су емитовани на српском језику

  • Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету

  • Настава на даљину на језицима мањина реализује са на више телевизија

  • Посебан оперативни план Министарства просвете, науке и технолошког развоја за наставу на језицима националних мањина

  • Обележавање међународног дана борбе против вршњачког насиља

  • У Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан радни састанак са представницима националних савета националних мањина


Одсек за људска и мањинска права у образовању је организациона јединица Министарства просвете, науке и технолошког развоја образована Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, на који је Влада  Републике Србије дала сагласност Закључком 05 Број: 110-13022/2019 од 26. децембра 2019. године, као ужа унутрашња јединица изван сектора и Секретаријата. У Одсеку се обављају послови који се односе на координацију, планирање, развој и спровођење  активности у вези са поштовањем људских и мањиснких права у образовању.  У складу са областима деловања Одсека, грађани и установе се могу обратити званичном поштом или путем електронске поште за питања из области:

Област: образовање националних мањина и људска права у образовању
Kонтакт:
manjineiljudskaprava@mpn.gov.rs; Tел. 381 (0)113619526, +381 (0)11 363–1064

Запослени обављају послове који се односе на: координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности које обезбеђују пуну примену закона и политика у области образовања за људска права, образовање националних мањина, осетљивих друштвених група (Рома, миграната/тражилаца азила, образовно и социјално депривираних ученика) и родне равноправности; подршка у изради програма наставе и учења, уџбеника и приручника из делокруга Одсека; израду пројеката, извештаја о примени међународних и домаћих стратешких докумената; праћење примена мера за заштиту од дискриминације; пружање подршке ученицима, породицама, запосленима у образовно-васпитним установама и локалним самоуправама у имплементацији мера; координација пројеката у овим областима; учешће у информисању јавности/медија и стручњака.

 Област: образовна инклузија
Контакт: inkluzija@mpn.gov.rs +381 (0)11 3670-938, 363-1385

Запослени обављају послове који се односе на: планирање, координацију, спровођење политика и праћење примене мера у области раног развоја и инклузивног образовања; унапређивање прописа у области раног развоја и инклузивног образовања; развијање система подршке деци и младима из осетљивих друштвених група кроз успостављање ефикасне међуресорне сарадње; сарадњу са релевантним установама и организацијама на спречавању осипања из образовног система; унапређивање компетенција запослених у образовно – васпитним установама за квалитетно инклузивно образовање; стварање инклузивног окружења за учење и развој и примену асистивне технологије; сарадњу са школским управама приликом саветовања запослених у установама за примену процедура за укључивање у инклузивно образовање, обезбеђивање подршке у планирању и примени мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана и успешну транзицију током образовања; пружање подршке раду интерресорних комисија и развијање и примена механизама за праћење, вредновање и извештавање о инклузивном образовању.

 Област: заштита од насиља и дискриминације
Контакт: zastitaodnasilja@mpn.gov.rs  +381 (0) 011/3615 034

Запослени обављају послове који се односе на: подршка школским управама у процесу поступања и стручне и стручне подршке образовно – васпитних установа за примену процедура у ситуацијама вршњачког насиља које су се десиле у установама образовања и васпитања или за време активности које установа организује;  сарадња са релевантним институцијама социјалне, здравствене заштите и полиције (центри за социјални рад, здравствене установе, полиција и др.); саветодавно – консултативна помоћ у унапређивању планирања и организације превентивних и интервентиних активности у складу са процедурама заштите ученика од насиља; припрема стандарда и индикатора заштите ученика од насиља које се примењују на свим нивоима; праћење развоја и имплементације закона, правилника и протокола, програма и пројеката у превенцији вршњачког насиља и дискриминације; у надлежности запослених нису питања мобинга, насиља над одраслим особама и друге повреде права детета (изузев заштите од вршњачког насиља), као ни вршење надзора над радом установа.


 

Одржана панел дискусија „Како си у школи“

Одржана панел дискусија „Како си у школи“

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја учествовали су на панел дискусији „Како си у школи“ у организацији Центра Е8. Испред Министарства на панел дискусији учествовале су др Снежана Вуковић вд. руководиоца Групе за образовање мањина, социјалну...

opširnije
Обавеза родитеља је да поштују процедуре пријаве сумње на насиље и да се прво обрате установи

Обавеза родитеља је да поштују процедуре пријаве сумње на насиље и да се прво обрате установи

Обавеза родитеља је да поштују процедуре пријаве сумње на насиље. То подразумева да се прво обрате установи - одељенском старешини или тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и/или директору школе у зависности од конкретне...

opširnije
Србија потврдила Декларацију партнера Западног Балкана о интеграцији Рома

Србија потврдила Декларацију партнера Западног Балкана о интеграцији Рома

Представници Републике Србије потврдили су Декларацију партнера Западног Балкана о интеграцији Рома у оквиру процеса проширења ЕУ, на Шестом самиту земаља Западног Балкана у оквиру Берлинског процеса у пољском граду Познању.Процес интеграције Рома био је...

opširnije
Србија посвећена већој доступности и квалитету образовних политика за националне мањинe

Србија посвећена већој доступности и квалитету образовних политика за националне мањинe

Република Србија је веома посвећена унапређивању доступности и квалитета образовних политика за припаднике националних мањина којима позитивно законодавство омогућава активно учешће у креирању тих политика, један је од закључака недавно одржаног састанка...

opširnije
Мијоковић: Потребно је да децу охрабрујемо да траже помоћ

Мијоковић: Потребно је да децу охрабрујемо да траже помоћ

Да би деца на интернету била безбеднија, веома је важно да их охрабрујемо да траже помоћ и да видна места у школама поставимо линкове и контакт телефоне за пријаву дигиталног насиља, истакла је Звездана Мијоковић из Групе за образовање мањина, социјалну...

opširnije
Инклузивно образовање – пут развоја образовања Србије

Инклузивно образовање – пут развоја образовања Србије

У Београду је 22-23 новембра 2018 одржана конференција под називом "Инклузивно образовање – пут развоја образовања Србије", у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а, уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу...

opširnije
Одржана трећа радионица у оквиру пројекта „Подстицање демократске културе у школама“

Одржана трећа радионица у оквиру пројекта „Подстицање демократске културе у школама“

Од 22. до 25. новембра на Златибору је реализована трећа радионица у оквиру пројекта „Подстицање демократске културе у школама“, који Министарство, просвете, науке и технолошког развоја реализује у сарадњи са Саветом Европе и 20 школа.Радионице реализују...

opširnije
Договорени су кораци за повећање укључености деце са сметњама у развоју, која живе у установама за смештај, у образовање

Договорени су кораци за повећање укључености деце са сметњама у развоју, која живе у установама за смештај, у образовање

На састанку одржаном 19.09.2018. у основној и средњој школи „Жарко Зрењанин“ Суботици, окупили су се представници институција социјалне заштите и образовања са републичког, покрајинског и градског нивоа. Циљ састанка био је осмишљавање активности за веће...

opširnije
Представници МПНТР на састанку и обукама саветодавне групе за Западни Балкан

Представници МПНТР на састанку и обукама саветодавне групе за Западни Балкан

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја задужени за заштиту од насиља учествовали су у петак, 6. јула 2018.године на годишњем регионалном састанку „GPPAC саветодавне групе за Западни Балкан“. Реч је о мрежи организација цивилног...

opširnije