О ПРОЈЕКТУ

СРП / ENG

Министарство просвете, науке и технолошког развоја реализује пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ уз помоћ зајма Међународне банке за обнову и развој број 8693YF. Циљ Пројекта је унапређивање доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања за свако дете од рођења до 6,5 година, нарочито за децу из социјално и економски угрожених друштвених група.

Добити од пројекта имају деца предшколског узраста и њихове породице, предшколске установе, локалне заједнице (јединице локалне самоуправе, здравствене службе, центри за социјални рад итд.), институције државне управе у чијој надлежности је предшколско васпитање и образовање, итд.

Главне компоненте кроз које се пројекат реализује су:

 

Кроз посебну компоненту се реализују активности управљања пројектом, техничке помоћи и праћења и евалуације.

Део активности пројекта се реализују на нивоу целе земље (обуке запослених у предшколским установама, кампања на националном нивоу о значају похађања предшколског васпитања и образовања, субвенције јединицама локалних самоуправа итд.), док ће се активности које се односе на компоненту 1 и на грантове спровести у најмање 30 локалних самоуправа. Ранг листу локалних самоуправа и критеријуме на основу којих је настала можете видети овде.

О процесу припреме пројекта више видите овде.

За реализацију пројекта су оформљене две јединице: Јединица за управљање пројектом при Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у чијој је надлежности координација свих активности на спровођењу пројекта, као и Централна фидуцијарна јединица при Министарству финансија, која је задужена за све набавке и финансијско управљање током пројекта.

Ради ефикасније реализације пројекта и праћења остваривања резултата оформљена су два саветодавна тела: Радна група, која пружа техничку екпертизу Јединици за управљање пројектом, чине је стручњаци Министарства просвете, науке и технолошког развоја и укључује контакт особе у Министарству за сваку од компоненти пројекта и Консултативна група, коју чине представници релевантних министарстава и институција и која даје опште савете и смернице о политикама у области предшколског васпитања и образовања, повезаним програмима и грантовима и другим активностима на локалном, регионалном и националном нивоу.

Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ се реализује уз помоћ зајма Међународне банке за обнову и развој број 8693YF.

Контакт:

Јединица за управљање пројектом „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22-26, 11000 Београд
011/362-2610, 363-1551
ecec@mpn.gov.rs