O PROJEKTU

SRP / ENG

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ uz pomoć zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj broj 8693YF. Cilj Projekta je unapređivanje dostupnosti, kvaliteta i pravednosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja za svako dete od rođenja do 6,5 godina, naročito za decu iz socijalno i ekonomski ugroženih društvenih grupa.

Dobiti od projekta imaju deca predškolskog uzrasta i njihove porodice, predškolske ustanove, lokalne zajednice (jedinice lokalne samouprave, zdravstvene službe, centri za socijalni rad itd.), institucije državne uprave u čijoj nadležnosti je predškolsko vaspitanje i obrazovanje, itd.

Glavne komponente kroz koje se projekat realizuje su:

 

Kroz posebnu komponentu se realizuju aktivnosti upravljanja projektom, tehničke pomoći i praćenja i evaluacije.

Deo aktivnosti projekta se realizuju na nivou cele zemlje (obuke zaposlenih u predškolskim ustanovama, kampanja na nacionalnom nivou o značaju pohađanja predškolskog vaspitanja i obrazovanja, subvencije jedinicama lokalnih samouprava itd.), dok će se aktivnosti koje se odnose na komponentu 1 i na grantove sprovesti u najmanje 30 lokalnih samouprava. Rang listu lokalnih samouprava i kriterijume na osnovu kojih je nastala možete videti ovde.

O procesu pripreme projekta više vidite ovde.

Za realizaciju projekta su oformljene dve jedinice: Jedinica za upravljanje projektom pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u čijoj je nadležnosti koordinacija svih aktivnosti na sprovođenju projekta, kao i Centralna fiducijarna jedinica pri Ministarstvu finansija, koja je zadužena za sve nabavke i finansijsko upravljanje tokom projekta.

Radi efikasnije realizacije projekta i praćenja ostvarivanja rezultata oformljena su dva savetodavna tela: Radna grupa, koja pruža tehničku ekpertizu Jedinici za upravljanje projektom, čine je stručnjaci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uključuje kontakt osobe u Ministarstvu za svaku od komponenti projekta i Konsultativna grupa, koju čine predstavnici relevantnih ministarstava i institucija i koja daje opšte savete i smernice o politikama u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, povezanim programima i grantovima i drugim aktivnostima na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ se realizuje uz pomoć zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj broj 8693YF.

Kontakt:

Jedinica za upravljanje projektom „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
011/362-2610, 363-1551
ecec@mpn.gov.rs