U skladu sa trenutnom situacijom izazvanom pandemijom korona virusa i uvedenog vanrednog stanja u Republici Srbiji, Fond za nauku je pomerio rok za podnošenja predloga projekata u otvorenom pozivu programa IDEJE, kao i rokove za početak realizacije projekata u okviru programa Fonda za nauku Republike Srbije.

Rokovi se pomeraju za onoliki broj dana koliko bude trajalo vanredno stanje, s tim da postoji mogućnost daljeg produženja rokova dok se ne steknu uslovi za normalno odvijanje aktivnosti na projektima.

Više informacija možete naći na : http://fondzanauku.gov.rs/2020/04/obavestenje-o-pomeranju-rokova-na-programima-i-projektima-fonda-za-nauku/.