Centralnoevropska inicijativa, sa sedištem u Trstu, 27.03.2020  je objavila poziv za dodelu grantova za suzbijanje širenja korona virusa i podrške ekonomiji.  Za sredstva mogu konkurisati registrovani javni i privatni entiteti i nevladine orgranizacije sa sedištem u Republici Srbiji. U pozivu je istaknuto da će se posebna pažnja obratiti na projekte aplikanata iz država koje nisu članice Evropske unije.

Uovom pozivu ukupno je obezbeđeno 600.000 evra, dok su grantovi (bespovratna pomoć), u iznosu do 40.000 evra, koja  može u potpunosti pokriti planirane troškove projekta,

Sredstva su namenjena za projekte u oblasti:

– zdravstva,

– obrazovanja,

– podrške mikro, malim i srednjim preduzećima.

Dodatne informacije kao i formular za prijavu mogu se preuzeti sa sajta Centralnoevropske inicijative www.cei.int .

Rok za prijavu projektnih predloga je petak, 9. april 2020. godine.