U cilju dosledne primene član 153. stav 8 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i obezbeđivanja principa transparentnosti u radu, a povodom raspisivanja konkursa, izbora na konkursima i preuzimanja zaposlenih sa liste, direktori predškolskih ustanova i škola će imati obavezu da odluke o raspisivanju konkursa na određeno i neodređeno vreme, sporazume o preuzimanju zaposlenog i rešenja o izboru kandidata postavljaju u okviru IS Dositej (kartica Objavljivanje dokumenata o zaposlenju).

Postavljena akta se mogu videti na sledećoj adresi:

https://dositej.mpn.gov.rs/public/konkursi/