O obrazovanju dece migranata danas su razgovarali ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i direktor UNICEF-a u Srbiji Mišel Sen Lo.

U Srbiji je u ovom trenutku, prema podacima  UNICEF-a oko 2.100 dece uzrasta od 6 do 18 godina kojima je potrebno obrazovanje. Ministar je istakao da je veoma važno obezbediti vezu između onoga što su ta deca učila i onoga što bi trebalo da znaju,  ali i da su, kada je reč i obrazovanju, dva ključna izazova.

„Prvi je to što veliki broj te dece ostaje u Srbiji kratko, a drugi, koji iziskuje dodatne napore i organizaciju rada je to što su se ta deca nalaze u 17 centara“, rekao je ministar, i izrazio spremnost Ministarstva da pomogne da ta deca adekvatno obrazovanje.

Direktor UNICEF-a je istakao da je tokom posete Kanjiži saznao da je čak 90 odsto porodica voljno da decu pošalje u školu, jer je strah od novog i nepoznatog prevaziđen. „Trenutno  50 dece  migranata pohađa školu u Srbiji, a reakcije zajednice, porodica i školskog sistema su veoma pozitivne. Srbija je time još jednom pokazala ljudsko lice kada je reč o odnosu prema izbeglicama“, poručio je u razgovoru Sen Lo. On je naglasio da je za potrebe obrazovanja dece migranata   Evropska unija spremna da pruži finansijsku pomoć Ministarstvu prosvete. „ Potrebno je da u saradnji sa Sekretarijatom za izbeglice pripremite projekat, pri čemu možete da računate na tehničku podršku UNICEF-a“, rekao je Sen Lo.