Образовање одраслих

  • ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Влада Републике Србије је дана 6. септембра 2018. године, Одлуком 05 број: 02-7912/2018-02 основала Агенцију за квалификације.

Поступак за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА) за правно лице (друга установа, јавна агенција, јавно предузеће, организација надлежна за послове запошљавања, агенција за запошљавање, привредно друштво, носиоци послова професионалне рехабилитације, предузетник, синдикат, удружење, стручно друштво, организације за образовање одраслих (народни, раднички, отворени универзитет, универзитет за треће доба и др.), центри и организације за стручно усавршавање, за учење страних језика, информационо-комуникационе технологије, за обуку и развој људских ресурса, за обуку возача, привредна комора, центар за каријерно вођење и саветовање, удружење послодаваца, културно-образовни центар, дом културе – у даљем тексту: друга организација) од 05. априла 2019. године врши Агенција за квалификације у складу са Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/18 I 6/20).

Поступак за издавање одобрења ради стицања статуса ЈПОА друга организација покреће подношењем захтева за стицање статуса ЈПОА Агенцији за квалификације, Центар за акредитацију ЈПОА, ул. Мајке Јевросиме бр. 51, Београд ( Информација о процедури за стицање статуса ЈПОА).

Ближе информације можете добити путем телефона  011/3345-747 и  011/7455-727,  на интернет страници Агенције за квалификације – ЈПОА центар  http://azk.gov.rs/?page_id=75150 или путем имејла agencija@azk.gov.rs.


Образовање одраслих је део јединственог система образовања Републике Србије, који обезбеђује одраслима током целог живота стицање компетенција и квалификација потребних за лични и професионални развој, рад и запошљавање, као и друштвено одговорно понашање.

Образовање одраслих остварује се као формално образовање, неформално образовање и информално учење.

Одраслима је омогућено  да у складу са својим могућностима бирају пут стицања образовања и обучавања и долажења до квалификације:

формалним путем – кроз школски систем , уписом у одређени програм образовања у статусу редовног ученика ( ако је млађи од 17. година ) или у статусу ванредног полазника (ако је одрастао старији од 17 година ) и /или

неформалним путем кроз систем обучавања код Јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА ) (било да се ради о установи или другој организацији )

Формално образовање одраслих обухвата основно и средње образовање и реализује се у верификованим основним школама, сколама за основно образовање одраслих, средњим школама и средњим школама за образовање одраслих .

Неформално образовање одраслих су организовани процеси учења одраслих на основу посебних програма, а у циљу  стицања знања и вештина усмерених на лични развој, рад и запошљавање и социјалне активности. Одобрени програми неформалног образовања реализују се у основним и средњим школама које имају статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих за конкретне активности образовања одраслих и код друге организације која има статус јавно признатог организатора за конкретне активности образовања одраслих ( ЈПОА), а у складу са посебним законом и подзаконским актима који ближе уређују ову област.

011/363-1565 Немањина 22-26
011/268-4735 3 спрат, Ц крило,
  канцеларија број 20

Закон о образовању одраслих

Стратегија развоја ОО

l

Јавно признати организатори активности образовања одраслих

Преузмите СПИСАК

 

Материјали за полазнике Програма
  • Материјали за полазнике I циклуса
  • Материјали за полазнике II и III циклуса

(Како су фајлови превелики, молимо Вас да нам пошаљете упит на odrasli@mpn.gov.rs и одмах ћемо Вам их проследити)

Процедура за издавање одобрења за стицање статуса ЈПОА
Информацију о процедури за издавање одобрења за стицање статуса ЈПОА можете преузети ОВДЕ.
Правилници, решења и програми
 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.