Образовање одраслих

Образовање одраслих је део јединственог система образовања Републике Србије, који обезбеђује одраслима током целог живота стицање компетенција и квалификација потребних за лични и професионални развој, рад и запошљавање, као и друштвено одговорно понашање.

Образовање одраслих остварује се као формално образовање, неформално образовање и информално учење.

Одраслима је омогућено  да у складу са својим могућностима бирају пут стицања образовања и обучавања и долажења до квалификације:

формалним путем – кроз школски систем , уписом у одређени програм образовања у статусу редовног ученика ( ако је млађи од 17. година ) или у статусу ванредног полазника (ако је одрастао старији од 17 година ) и /или

неформалним путем кроз систем обучавања код Јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА ) (било да се ради о установи или другој организацији )

Формално образовање одраслих обухвата основно и средње образовање и реализује се у верификованим основним школама, сколама за основно образовање одраслих, средњим школама и средњим школама за образовање одраслих .

Неформално образовање одраслих су организовани процеси учења одраслих на основу посебних програма, а у циљу  стицања знања и вештина усмерених на лични развој, рад и запошљавање и социјалне активности. Одобрени програми неформалног образовања реализују се у основним и средњим школама које имају статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих за конкретне активности образовања одраслих и код друге организације која има статус јавно признатог организатора за конкретне активности образовања одраслих ( ЈПОА), а у складу са посебним законом и подзаконским актима који ближе уређују ову област.

011/363-1565 Немањина 22-26
011/268-4735 3 спрат, Ц крило,
  канцеларија број 20

Закон о образовању одраслих

Стратегија развоја ОО

l

Списак јавно признатих организатора активности образовања одраслих

Материјали за полазнике Програма
  • Материјали за полазнике I циклуса
  • Материјали за полазнике II и III циклуса

(Како су фајлови превелики, молимо Вас да нам пошаљете упит на odrasli@mpn.gov.rs и одмах ћемо Вам их проследити)

Процедура за издавање одобрења за стицање статуса ЈПОА

Информацију о процедури за издавање одобрења за стицање статуса ЈПОА можете преузети ОВДЕ.

Правилници, решења и програми

 

Друга шанса, јер време је

У оквиру пројекта „Друга шанса" спроведено је Функционално основно образовање одраслих (ФООО) за 4.000 одраслих учесника преко 15 година старости, без завршеног основног образовања и стручне оспособљености. Наставни програм је распоређен у 3 циклуса - један циклус траје једну школску годину: први циклус (I-IV разред), други циклус (V-VI разред) и трећи циклус (VII-VIII разред и обука за изабрано занимање).

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.