JPOA – Sticanje kvalifikacija i stručnih kompeticija kroz neformalno obrazovanje i obučavanje

Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja je doneo podzakonske akte kojima se  bliže uređuju neformalno obrazovanje odraslih  i  učešće ustanova i drugih organizacija (javna agencija, javno preduzeće, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, agencija za zapošljavanje, privredno društvo, nosioci poslova profesionalne rehabilitacije, registrovani preduzetnici , sindikalna organizacije, udruženja, stručna društva, organizacije za obrazovanje odraslih , narodni, radnički, otvoreni univerziteti, univerziteti za treće doba , centri i organizacije za stručno usavršavanje, centri  za učenje stranih jezika, centri i škole za  informaciono – komunikacionetehnologije, centri i organizacije  za obuku i razvoj ljudskih resursa, centri i škole za obuku vozača, privredna komora, centri za karijerno vođenje i savetovanje ,udruženje poslodavaca, kulturno-obrazovni centridomovi  kulture , kao i drugi subjekti registrovani za obrazovnu delatnost u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti) u realizaciji aktivnosti obrazovanja odraslih propisanih Zakonom o obrazovanju odraslih. 

1) Pravilniko  o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (Preuzmite tekst Pravilnika) i

2) Pravilnikom o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih (Preuzmite tekst Pravilnika)

Pravilnici  definišu uslove (u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava) pod kojima ustanove  i druge organoizacije mogu steći status JPOA za aktivnost neformalnog obrazovanja odraslih,

Pravilnikom je propisana i javna ispravu koja se izdaje u okviru ovog sistema –   vrsta javne isprave, njen  naziv i sadržaj , izgled obrasca  kao i način vođenja evidencije u području neformalnog obrazovanja.

 

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.