Osnovno obrazovanje odraslih

Osnovno obrazovanje odraslih je koncipirano i ostvaruje se po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: FOOO) i omogućava dostupnost i svrsishodnost osnovnog obrazovanja populaciji odraslih. FOOO je organizaciona i programska celina u sistemu formalnog obrazovanja u kojoj odrasli stiču osnovno obrazovanje primereno njihovim potrebama, mogućnostima učenja i potrebama tržišta rada (Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnovnog obrazovanja odraslih  i Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje NPP OOO )

Uz osnovno obrazovanje, odraslima je omogućeno da steknu i odgovarajuću osposobljenost putem obuke.

Nastavni plan i program osnovnog obrazovanja odraslih ostvaruje se u posebno osposobljenim i pripremljenim osnovnim školama i školama za osnovno obrazovanje odraslih.

Školski tim koji realizuje program osnovnog obrazovanja odraslih čine,  nastavnici, stručni saradnici, direktor i andragoški asistent , koji su posebno obučeni kroz obavezni program obuke za ostvarivanje programa osnovnog obrazovanja odraslih (Integralni program obuke školskog tima možete preuzeti ovde ).

Osnovno obrazovanje odraslih, po modelu FOOO, traje tri godine i ostvaruje se u tri ciklusa u trajanju od po godinu dana.

U prvom ciklusu stiču se osnove funkcionalne pismenosti, u drugom i trećem – osnove opšteg obrazovanja i stručne kompetencije. Stručne kompetencije stiču se putem obuke kao jednog od oblika osposobljavanja zasnovanog na standardima rada i potrebama tržišta rada.

Nastavni plan i program osnovnog obrazovanja odraslih, po modelu FOOO, usmeren je ka ostvarivanju utvrđenih opštih ishoda, odnosno ključnih kompetencija. Ostvarenost opštih ishoda, odnosno ključnih kompetencija kao i predmetnih ishoda programa FOOO proverava se na osnovu Opštih standarda postignuća za osnovno obrazovanje odraslih.( Pravilnik o opštim standardima postignića za osnovno obrazovanje odraslih  ).

Podrška nastavnicima u ostvarivanju Nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja odraslih obezbeđena je andragoškim didaktičko-metodičkim uputstvima sadržanim u delu programa koji se odnosi na način ostvarivanja programa svakog predmeta, modula i obuke i u posebnim vodičima za svaki predmet, modul i obuku (didaktičko metodička upustva za nastavnike i vodiče i materijale za učenje i podučavanje za nastavnike i  polaznike možete preuzeti na banerima sa desne strane: Materijali za nastavnike, Materijali za polaznike Programa i Priručnici za sprovođenje Programa OOO)

Realizacija osnovnog obrazovanja odraslis sprovodi se i u Vaspitno popravnim ustanovama (VPU) i Kazneno popravnim zavodima (KPZ).

 

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.